Toezichthouders: Informatie pensioenfondsen aan deelnemers is mager

Informatie pensioenfondsen is mager
© Px

Pensioenfondsen kunnen hun deelnemers nog beter informeren over de op middellange termijn verwachte kortingen en indexaties. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben uitgevoerd bij 137 pensioenfondsen.

Zeker gezien de huidige financiële positie van pensioenfondsen is het belangrijk dat deelnemers een duidelijk beeld hebben van kortingen en indexaties in de komende jaren. Dit voorkomt teleurstellingen en biedt deelnemers inzicht in hun pensioenontwikkeling. De AFM en DNB vinden het belangrijk dat pensioenfondsen voorkomen dat deelnemers te hoog gespannen verwachtingen hebben van hun pensioen. Ook met het oog op het invoeren van een nieuw pensioencontract is dit belangrijk: deelnemers moeten niet met verkeerde verwachtingen overstappen op een nieuw contract.

Indexatie

De AFM en DNB hebben in het onderzoek de informatieverstrekking van pensioenfondsen naar hun deelnemers naast de financiële opzet (cijfermatige analyse) gelegd. Daarbij is beoordeeld in hoeverre de boodschap over eventuele indexatie en de kans op korten correct en duidelijk is. De bevindingen en een aantal goede voorbeelden zijn onlangs met de pensioenfondsen gedeeld.

De AFM en DNB zien dat pensioenfondsen veel inspanningen leveren om hun deelnemers goed te informeren. Voor de meeste fondsen geldt wel dat de informatieverstrekking nog beter kan. Bijna de helft van de fondsen informeert correct en duidelijk over de kans op indexatie en de omvang daarvan. Toch was bij bijna één derde van de fondsen hierover nog geen boodschap opgenomen in de toegezonden stukken. Vooral in de informatie over het korten van de uitkering is ruimte voor verbetering. Een grote meerderheid van de fondsen kan duidelijker informeren over de kans op korten.

GEEN REACTIES