Schaderesultaat Klaverblad verbeterd maar nog wel negatief

Klaverblad profiteert van gestegen beurskoersen

Het verzekeringstechnisch resultaat van Klaverblad onderging vorig jaar een flinke verbetering, maar per saldo resteert onder de streep nog wel een verlies.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die eerder deze week zijn gepubliceerd door de verzekeraar uit Zoetermeer. Het verlies kwam in 2020 uit op 1,6 mln euro, tegenover een min van 17 mln euro een jaar eerder. Opmerkelijk genoeg is er wel een ‘positieve’ combined ratio (in de zin van lager dan 100%). Volgens Klaverblad bedroeg deze over 2020 98%. Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen daalde deze ratio van 83% naar slechts 78%. Bij de overige schadeverzekeringen bleef het kengetal boven de 100%: een daling van 115% naar 105%.

Drie van de vier belangrijke reguliere schadeverzekering categorieën presteerden nog steeds verlieslatend. Bij de WA-verzekeringen bedroeg het verlies vorig jaar 4,2 mln euro. Dat is weliswaar een fikse verbetering ten opzichte van een jaar eerder (vooral door het verminderde wegverkeer in verband met de coronamaatregelen), maar nog wel een teken dat er structureel wat moet veranderen. De cascoverzekeringen boeken wel winst, daar groeide het technisch resultaat met bijna 3 mln naar 3,5 mln euro.

Bij ‘brand’ kampte Klaverblad, ondanks een behoorlijke premiegroei, met claims vanwege de voorjaarsstormen in 2020 en een aantal andere grote schades. Van een klein winstje in 2019 dook ‘brand’ vorig jaar in de rode cijfers: bijna 2 mln euro. Ook het technisch resultaat op aansprakelijkheidsverzekeringen is nog steeds negatief (2,6 mln) maar wel aanmerkelijk beter dan een jaar eerder. Rechtsbijstand is nog wel winstgevend maar zag het resultaat door hogere claims wel omlaag duikelen. Bij de medische verzekeringen (vooral individuele AOV’s) daalde het technisch resultaat licht, van 2,7 naar 2,4 mln euro. Dit is volgens Klaverblad het gevolg van groei van de brutopremies en minder grote toename van de geleden schade.

Klaverblad maakt deze jaren een aanzienlijke transformatie door. Vorig jaar rondde de verzekeraar de verkoop van de leventak (aan Lifetri) af en is er een volledige focus op schade- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarnaast zet Klaverblad grote stappen om te komen tot een verbeterde digitale dienstverlening en interne procesbeheersing. Dat moet leiden tot zowel een betere service aan klanten en intermediairs maar ook tot lagere bedrijfskosten.

GEEN REACTIES