Rapport AFM over klantbelang en beinvloeding bij consumptief krediet

Wanneer consumenten een lening afsluiten worden ze onbewust beïnvloed door de manier waarop keuzes worden aangeboden. In het rapport ‘Consumentengedrag op de markt voor consumptief krediet’ laat de AFM zien welke factoren hierbij een rol spelen.

De AFM wil hiermee bereiken dat aanbieders van consumptief krediet deze uitgangspunten gebruiken om de (online) keuzeomgeving voor lenen zo vorm te geven dat deze het belang van de klant dient. De AFM verwacht dat kredietaanbieders onderzoek doen naar het effect van hun keuzeomgeving op het gedrag van consumenten en deze inzichten gebruiken om negatieve sturing te voorkomen.

AFM: “Een goed ingerichte (online) keuzeomgeving stelt consumenten in staat om beslissingen te nemen die bij hen passen en bevordert verantwoord lenen. De keuzeomgeving kan echter ook zo worden ingericht dat deze hier afbreuk aan doet. Dit is onwenselijk.”

In het rapport staat dat het beslisgedrag van consumenten bijvoorbeeld wordt beïnvloed door het aantal aangeboden alternatieven, de voorgestelde standaardoptie of de ingevulde voorkeursinstellingen. De AFM wil dat marktpartijen de genoemde inzichten gebruiken om negatieve sturing te voorkomen.

Bron: AFM

GEEN REACTIES