Pensioenfondsen hebben hogere uitvoeringskosten

De pensioenbeheerkosten 2015 bedroegen, voor het zesde jaar op rij, in totaal € 1,0 miljard. De 3-jaarsgemiddelde kosten zijn € 119 per deelnemer, wat voor de 232 geanalyseerde fondsen gelijk is aan vorig jaar. Een aantal grotere pensioenfondsen laat iets lagere pensioenbeheerkosten zien, maar bijna 2/3e van de pensioenfondsen rapporteert over 2015 juist hogere pensioenbeheerkosten per deelnemer. Voor veel fondsen ligt de oorzaak hiervan met name bij hogere btw-lasten door het vervallen van de zogeheten btwkoepelvrijstelling. Dat blijkt uit het rapport “Werk in uitvoering bij pensioenfondsen” van actuarieel adviesbureau LCP.

De vermogensbeheerkosten 2015 bedragen 0,47% van het gemiddeld beheerde vermogen; 5 basispunten minder dan in 2014.  De kostendaling van 5 basispunten voor vermogensbeheer komt vooral door significant lagere prestatieafhankelijke vergoedingen bij ABP en PFZW. De vermogensbeheerkosten van de overige 230 fondsen zijn gemiddeld met 1 basispunt toegenomen. De totale vermogensbeheerkosten stegen van € 6,3 miljard in 2014 naar € 6,4 miljard in 2015.

De transactiekosten bedroegen 0,09%, 1 basispunt meer dan in 2014. Het gemiddeld gerapporteerde beleggingsrendement in 2015 is 1,4%. In 2014 was dit nog 18,0%. Het is niet altijd duidelijk of het gerapporteerde rendement inclusief of exclusief kosten en inclusief of exclusief het resultaat op renteafdekking is.

Een andere constatering is dat de jaarverslagen onduidelijk blijven over het beleggingsrendement dat gepubliceerd wordt. Hierdoor is het nog steeds lastig om de beleggingsprestaties van de fondsen goed te beoordelen. Evert van Ling, mede-auteur van het rapport, merkt op: “Ook over de periode 2012 tot en met 2015 is geen directe relatie tussen beleggingsrendement en verschuldigde vermogensbeheerkosten waarneembaar. Dit wordt ook bemoeilijkt doordat de resultaten uit renteafdekking en uit strategische en tactische beleggingskeuzes door elkaar lopen. Voor een goede beoordeling is detailinformatie nodig die met de LCP Kostenbenchmark kan worden verkregen.”

Download het rapport “Werk in uitvoering bij pensioenfondsen” (aanmelden noodzakelijk).

Bron: LCP en de Pensioenfederatie

GEEN REACTIES