Rabobank gaat klanten compenseren voor te veel betaalde rente

Rabobank gaat klanten compenseren voor te veel betaalde rente

Rabobank kondigt aan dat de bank klanten die te veel rente hebben betaald op consumptieve kredieten, een compensatie gaat aanbieden. De bank gaat uitzoeken welke klanten het precies betreft en hoe de compensatieregeling vormgegeven gaat worden. Naar verwachting zal Rabobank de betreffende klanten eind 2021 meer duidelijkheid geven.

Uitspraken Kifid
Met het besluit klanten te compenseren volgt de Rabobank eerdere uitspraken van de commissie van beroep van het Kifid. Volgens deze uitspraken hebben andere banken bij de bepaling van de variabele rente onvoldoende de marktrente gevolgd. Rabobank is van mening dat voor het grootste deel van haar portefeuille de rente juist is vastgesteld. “Als coöperatieve bank neemt Rabobank haar verantwoordelijkheid en heeft zij de uitspraken vertaald naar Rabobank Groep. Uit de inventarisatie van haar portefeuille blijkt dat Rabobank de renteontwikkelingen over het algemeen goed heeft gevolgd. Toch zijn er verschillen ontstaan bij ongeveer 15% van de klanten met afgesloten consumptieve kredieten die doorlopend zijn en/of roodstaan producten”, aldus Rabobank.

Producten
Het gaat bij Rabobank om het Doorlopend Krediet en producten voor rood staan voor zover deze een variabele rente kennen. Het betreft niet alleen klanten van Rabobank zelf, maar ook van dochters Freo en Fideaal. De klanten die recht hebben op compensatie hoeven zelf geen actie te ondernemen.

Draagvlak
Rabobank streeft naar een breed draagvlak voor de compensatieregeling. Daarom betrekt de bank vanaf het begin een afvaardiging van haar ledenraden, de Consumentenbond en andere belanghebbenden bij de totstandkoming van de regeling. De Consumentenbond is positief over het initiatief van Rabobank. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Rabobank heeft de compensatieregeling aan ons voorgelegd. We hebben een aantal zaken doorgerekend en die zien er goed uit. De bank volgt de uitspraken van Kifid over kredieten en woekerrentes en dat is precies zoals wij vinden hoe het moet. Rabobank is zeker niet de enige bank die dit soort woekerrentes rekende. Ook andere banken deden dat. Ik roep die banken dan ook op het goede voorbeeld van Rabobank snel te volgen.”

Bron: Rabobank

 

GEEN REACTIES