Pensioenkoepel weet (nog) niet hoe je over koopkracht communiceert

Ondanks pogingen in het verleden heeft de Pensioenfederatie nog niet helder voor ogen hoe je het best naar de deelnemers over koopkracht communiceert.

Inflatie
Dat schrijft Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, in een column op de website van de pensioenkoepel. De wet verplicht pensioenfondsen om de invloed van de inflatie op de pensioenaanspraken en -uitkeringen aan de leden duidelijk te maken. ‘We weten dankzij onderzoek hoe het niet moet’, aldus Riemen. Het indexatielabel heeft volgens hem aantoonbaar gefaald en het geven van ‘reële bedragen of euro’s van nu’ laat ook niet zien wat de invloed van inflatie is op de koopkracht. Riemen: ‘Hoe dan wel? Helaas hebben we het ei van Columbus nog niet gevonden. Dat behoeft overigens geen verbazing te wekken. Het is wellicht de lastigste communicatie-uitdaging die er ligt.’

Onzekerheid
Verder zoeken Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars naar een effectieve manier om aan deelnemer duidelijk te maken dat onzekerheid een rol speelt bij de hoogte van het pensioen. Daar boeken we vooruitgang, stelt Riemen. ‘Communicatie over onzekerheid, zo blijkt uit onderzoek, kan goed worden gedaan aan de hand van een navigatiemetafoor.’ Ook Minister van SZW, Wouter Koolmees, zet in op deze metafoor en wil dat pensioenfondsen scenario’s opnemen in het pensioenoverzicht dat naar de leden gaat. Maar Riemen is niet overtuigd. ‘Het UPO bevat al veel informatie. En niet iedereen snapt hoe de vermelde bedragen moeten worden geïnterpreteerd.’ Daarbij deelt hij een sneer uit naar Koolmees: ‘zo zijn er mensen -waaronder ministers- die denken dat in het bedrag dat wordt weergegeven als het te bereiken pensioenresultaat de toekomstige indexatie van het pensioen al verwerkt is’. Pensioenfederatie en het Verbond zoeken volgens Riemen nog naar een manier om de navigatiemetafoor op een duidelijke manier te communiceren.

GEEN REACTIES