Pensioenfondsen beleggen een achtste van hun vermogen in eigen land

Pensioenfondsen beleggen een achtste van hun vermogen in eigen land
© Pixabay

Nederlandse pensioenfondsen hadden eind vorig jaar 12,4% van hun totale vermogen belegd in eigen land, ofwel EUR 152 miljard van in totaal EUR 1.224 miljard. Het aandeel van vastgoed (22%) is daarin het grootst. Slechts 2,2% van de aandelenportefeuille is belegd in Nederlandse bedrijven. Van de vastrentende waarden (staatsobligaties, hypothecaire leningen, kredieten) is 17,7% in Nederland geïnvesteerd. Dit meldt de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) op basis van eigen onderzoek, in samenwerking met onder meer Steward RedQueen en De Nederlandsche Bank.

Verzekeraars hadden met 40,1% een aanzienlijk groter deel van hun totale vermogen belegd in Nederland: EUR 193 miljard van in totaal EUR 481 miljard. De vastgoedportefeuille van verzekeraars is volledig in Nederland geïnvesteerd, de aandelenportefeuille is voor een kwart in Nederlandse bedrijven gestoken en vastrentende waarden voor de helft.

NLII benadrukt daarbij dat aangetekend moet worden dat om diverse redenen, waaronder verschillende rendements- en risicovereisten en wet- en regelgeving, het beleggingsbeleid binnen beide sectoren niet met elkaar te vergelijken is.

Consistente data
De Nederlandse Investeringsinstelling is opgericht om institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren. Volgens NLII ontbraken tot op heden eenduidige en consistente data over de huidige stand van zaken.

Loek Sibbing, CEO van NLII licht toe: “Opvallend aan de uitkomst van dit onderzoek is niet zo zeer de omvang van de beleggingen in Nederland, maar de opbouw over de verschillende beleggingscategorieën. De achterliggende gedachte van de wens voor meer institutionele beleggingen in Nederland, is de veronderstelde impact daarvan op de Nederlandse economie. Die impact wordt vooral bereikt met investeringen die direct in de Nederlandse economie gedaan worden, zoals in vastgoed, hypothecaire leningen, private equity en infrastructuur. Dit onderzoek laat zien dat de Nederlandse institutionele beleggers met deze private investeringen een sterke ‘home bias’ hebben en daarmee een belangrijke rol spelen in de financiering van de Nederlandse economie.

“Tevens kan worden waargenomen dat de trend van disintermediatie definitief is ingezet; de rol van de institutionele belegger als financier van de Nederlandse economie neemt toe. Dit is vooral zichtbaar in de financiering van hypothecaire leningen en kredieten.”

Bron: NLII

GEEN REACTIES