Pensioenfederatie wijst voorstellen CPB af

Pensioenfederatie wijst voorstellen CPB af
© James Hose Jr/Unsplash

De verkenning van het Centraal Planbureau om burgers meer vrijheid te geven om hun vermogen op te bouwen, leidt volgens de Pensioenfederatie niet tot de gewenste oplossing. De genoemde beleidsopties leiden volgens de federatie tot een lager pensioen.

In de gisteren verschenen studie ‘Sturen naar vermogen’ stelt het CPB voor om vermogensopbouw in de eigen woning en via pensioenen in samenhang te bezien. Bij veel huishoudens zijn de buffers te laag en is het lastig om een woning te kopen. CPB noemt daarbij een aantal mogelijkheden om pensioenvermogen eerder aan te spreken of om premiegeld vrij te maken. Twee ingrepen die de vermogensopbouw beter in balans kunnen brengen zijn: een lagere premie voor mensen die ook hun hypotheek aflossen en een eenmalige greep uit de pensioenpot bij aankoop van de woning.

De Pensioenfederatie wijst deze voorstellen af: “Bij de eerste ingreep concludeert het CPB dat woningeigenaren na aflossing minder hoge woonlasten hebben, dus met minder pensioen toe kunnen. Maar woningeigenaren hebben veelal al een lager pensioen in verhouding tot hun laatste inkomen dan huurders, als gevolg van verschillen in loonprofiel gedurende de levensloop.” Ook wijst het CPB op de mogelijkheid om bij lagere woonlasten dankzij aflossing bij te sparen in de 3e pijler. “Onderzoek leert dat de meeste mensen dit niet doen, omdat meer waarde wordt gehecht aan consumptie nu dan consumptie later. Ook het verkopen van de woning en verhuizen naar een kleinere woning wordt door weinig ouderen gedaan; de meesten willen graag zo lang mogelijk in het huis blijven wonen. Versoepeling van de eis om de hypotheek volledig af te lossen lijkt daarom effectiever.”

De tweede optie, een eenmalige greep in de pensioenpot zal ook weinig soelaas bieden, aldus de federatie. “Het zou de woningprijs opstuwen, en de groep die de meeste moeite heeft om een woning te kopen, jongeren, heeft nog weinig pensioen opgebouwd. Praktisch gezien is de uitruil tussen vermogens nu en straks beperkt, willen mensen niet op een veel lager pensioen uitkomen.”

CPB stelt ook dat het voor jongeren gezien hun hoge lasten (kinderen, studieschuld, woning) aantrekkelijk kan zijn om later te starten met de pensioenopbouw, met het voorbehoud dat dit gepaard gaat met het risico op een lager pensioen. “Vanzelfsprekend leidt het betalen van minder pensioenpremie tot meer ruimte voor jongeren om vermogen in een meer liquide vorm op te bouwen. CPB concludeert elders in het rapport dat sparen of een buffer aanhouden, echter niet vanzelfsprekend is voor veel huishoudens. Een lagere pensioenpremie voor jongeren zal dus inderdaad veelal resulteren in meer consumptie op de korte termijn en minder later”, aldus de Pensioenfederatie.

Bron: Pensioenfederatie

GEEN REACTIES