Steeds vaker cyberdekking bij zakelijke verzekeraars

vaker cyberdekking bij zakelijke verzekeringen
© Pixabay

Nu door de coronacrisis steeds meer thuisgewerkt wordt, werken ook criminelen vaker vanuit huis. Virussen, phishing en ransomware worden steeds meer bekende begrippen. De overlast door cybercriminaliteit voor bedrijven neemt sterk toe en verzekeraars spelen daar op in door steeds meer en uitgebreidere cyberdekkingen aan te bieden in hun zakelijke verzekeringen. Univé heeft zelfs cyberdekking standaard opgenomen in de zakelijke aansprakelijkheidspolis en de goederenverzekering.

Dit blijkt uit de Special Edition Zakelijk van MoneyView. Dit onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners vergeleek de voorwaarden van vier soorten zakelijke schadeverzekeringen voor het MKB, mede in de context van de corona-crisis en met name gericht op bedrijven actief in de zakelijke dienstverlening. Het resultaat hiervan is de MoneyView ProductRating Voorwaarden.

MoneyView ProductRating Voorwaarden
Volgens de MoneyView ProductRating Voorwaarden krijgen per categorie de verzekeraars met de beste voorwaarden een rating van vijf sterren.

Aansprakelijkheid voor bedrijven (MKB)
Vijf sterren voor Interpolis Aansprakelijkheid, vanwege de uitgebreidere dekking voor milieuaansprakelijkheid.

Tegenwoordig bieden bijna alle aanbieders van zakelijke verzekeringen ook een aparte cyberverzekering aan. Twee jaar geleden was dat nog niet het geval. Toen was er slechts een beperkt aantal aanbieders. Hieronder waren een aantal buitenlandse verzekeraars, die insprongen op het gat in het aanbod op de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Rechtsbijstand voor bedrijven (MKB)
Omdat het aanbod van zakelijke rechtsbijstandverzekeringen relatief groot is ten opzichte van de overige typen verzekering, zijn hier twee aanbieders die vijf sterren krijgen:

  • Interpolis Rechtsbijstand, vanwege een gunstigere franchise bij geschillen en een ruimer dekkingsgebied.
  • Univé Rechtshulp Verzekering Bedrijven MKB, omdat deze de meest uitgebreide dekking bij geschillen heeft en bovendien een kortere wachttijd.

Inventaris & goederen (MKB)
Deze verzekering heeft zijn nut bewezen na de avondklokrellen, toen bij de invoering van de avondklok veel winkelruiten sneuvelden en inventaris schade opliep.

Winnaar vijf sterren: a.s.r. Inventaris en goederen, vanwege de ruime dekking en goede voorwaarden met betrekking tot vergoedingen als kosten voor (contra)experts.

Gebouwen
Ook hier was een aanvullende dekking voor glasschade nuttig door de avondklokrellen. Het verschilt echter per verzekeraar of alleen de ramen gedekt zijn of ook bijvoorbeeld glazen vitrines.

De vijf sterren zijn voor: Interpolis Gebouwenverzekering, deze verzekering heeft de ruimste dekking voor diverse schadeoorzaken.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES