Afspraken over klantbenadering aflossingsvrije hypotheek

Afspraken over klantbenadering aflossingsvrije hypotheek
© Pixabay

Adfiz en OvfD melden dat zij al geruime tijd intensief overleg voeren met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars over het informeren en activeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Het gezamenlijke doel is dat klanten die bij het afsluiten van een hypotheek gekozen hebben voor een adviseur, ook nu door die adviseur geadviseerd worden. Adfiz, OvfD, NVB en Verbond maken daarom afspraken hoe de geldverstrekker en adviseur samen de gewenste klantbenadering bepalen.

Toezichtbrief AFM
De AFM geeft in haar toezichtbrief aan welke inspanning zij verwacht van geldverstrekkers samen met adviseurs. Dit moet resulteren in inzicht in de hypotheeksituatie van klanten. Op basis daarvan moet aan klanten handelingsperspectief worden geboden en moeten klanten aangezet worden tot actie. De AFM gaat daarbij niet in op de gewenste en benodigde samenwerking in de keten. Daarom maken Adfiz en OvfD hierover afspraken met de geldverstrekkers. Nu de toezichtbrief er is, kunnen die afspraken concreet uitgewerkt worden.

Met een uniforme samenwerkingsvorm tussen geldverstrekkers en adviseurs, moet voorkomen worden dat er per geldverstrekker en adviseur afwijkende samenwerkingsafspraken en verslagleggingsvormen ontstaan.

Bron: Adfzi, OvfD

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES