Open normen in Wft verlammen innovatie

Het moet niet aan marktpartijen zijn om in kostbare rechtszaken stapje voor stapje duidelijkheid te krijgen over het wettelijk kader waarin ze opereren.

Dit stelt Michael Mackaaij directeur van Multisafe, het bedrijf dat een door de Consumentenbond begonnen procedure in eerste aanleg heeft gewonnen (zie ook: ‘Rechtbank maakt weg vrij voor invoering abonnementen‘).

Mackaaij: “MultiSafe is blij met de uitspraak, en met name met de uitgebreide argumentatie die aan duidelijkheid niets te wensen over laat.

Hoewel in eerste instantie kritisch ontvangen door de markt, is inmiddels gebleken dat het werken op basis van abonnementen een solide alternatief biedt voor het verdwijnende provisiemodel, en zijn honderden collega’s MultiSafe gevolgd.

Voor intermediairs die hun bedrijfsmodel willen aanpassen is met het MultiSafe-arrest duidelijkheid geschapen.”

Open normen verlammen innovatie

“Wat deze procedure duidelijk maakt, is dat één van de uitgangspunten van de WFT, de zogenaamde ‘open normen’, in de praktijk niet goed werkt. De branche heeft op dit ene punt 2,5 jaar in onzekerheid verkeerd over de juridische basis om op abonnementenbasis te gaan werken bij bestaande relaties. Tegelijkertijd worden er wel allerlei wetten ingevoerd, en toezichtsmaatregelen genomen, die het werken op provisiebasis onmogelijk maken. Het ware beter geweest als het wettelijk kader vanuit de politiek vooraf helder was vormgegeven."

"Wetgeving op dergelijke cruciale onderdelen laten ontstaan vanuit jurisprudentie is in een sterk veranderende omgeving ongewenst, en een land als Nederland onwaardig. Het is toch niet aan marktpartijen om in kostbare rechtszaken stapje voor stapje duidelijkheid te krijgen over het wettelijk kader waarin ze opereren? Wat dit betreft voelen de afgelopen jaren meer als “spoorzoekertje voor gevorderden” dan als ondernemen. In zo’n omgeving dreigt alle wens om te innoveren in de kiem gesmoord te worden.

Er zijn nog vele stappen te zetten naar een nieuwe wereld waarin de verschillende marktpartijen vanuit klantbelang hun plaats vinden. Het werken op basis van abonnementen in plaats van op provisie kan daar aan bijdragen.

Deze uitspraak geeft MultiSafe vertrouwen om voort te gaan op de ingeslagen weg.”

GEEN REACTIES