Nog weinig beweging op het gebied van pensioenportefeuilles

Eric Lacroix: рAangezien een kleine duizend pensioenportefeuilles v≈≈r 1 april moeten worden overgedragen, zou je juist een grote activiteit verwachten.

Onlangs maakte de AFM bekend per 1 januari jongstleden 1.076 pensioenvergunningen te hebben verstrekt aan financiële dienstverleners. Aangezien voor deze vergunning op basis van een eerdere opgave bijna het dubbele aantal partijen in aanmerking zou komen, betekent dit dat – vanwege de nieuwe vakbekwaamheidseisen – maar liefst bijna de helft is afgevallen.

Eric Lacroix is bezorgd over de gevolgen hiervan voor de klanten van de

afgevallen partijen. Lacroix is directeur van NLG Pensioenservices (het onafhankelijk pensioenbureau dat is ontstaan uit de Noordeloos Groep.

Het bedrijf zegt verzekeraars er veelvuldig op gewezen te hebben om tijdig in beeld te krijgen wie van hun adviseurs per 1 januari 2014 wel of niet over een

pensioenvergunning zou beschikken. “Hoewel wij actief en breed in de markt opereren juist waar het gaat om het overnemen van pensioenportefeuilles, nemen wij op dit gebied nog altijd weinig beweging in de markt waar.” Directeur Eric Lacroix vindt dit verontrustend: “Aangezien een kleine duizend pensioenportefeuilles in relatief korte tijd – voor 1 april – moeten worden overgedragen, zou je juist het tegenovergestelde verwachten. Wij maken ons grote zorgen over het feit of dit wel goed, zorgvuldig en op tijd gebeurt. Zo niet dan gaat dat ten koste van het klantbelang.

Ook vragen wij ons af of het intermediair zich wel bewust is van de mogelijk negatieve gevolgen hiervan voor zijn eigen onderneming.  Als hij zijn portefeuille niet op tijd overdraagt, dan is de verzekeraar gedwongen de post (klant) terug te nemen en hiervoor een andere partij te zoeken. Dit zou zo maar een directe concurrent van hem kunnen zijn.”

Lacroix wijst erop dat pensioen een gebied is waarbij de ontwikkelingen zich snel opvolgen en dat het intermediair die nauwgezet moet volgen. “Ook moet hij zich nu reeds bezighouden met de veranderingen per 1 januari 2015. In de afgelopen periode zijn er eveneens de nodige aanpassingen geweest waarmee de klant al dan niet akkoord heeft moeten gaan. Zeker bij een overdracht van een portefeuille is het uitermate van belang goed in beeld te hebben wat de status hiervan is bij iedere klant. Hij besluit met een oproep aan alle betrokken partijen “om hun verantwoordelijkheid te nemen daar waar het gaat om een soepele en zorgvuldige overdracht van de pensioenportefeuille.”

GEEN REACTIES