NN: Uitspraak Kifid is in strijd met uitspraak Europese Hof

NN gaat risico-opslag automatisch verlagen bij aflossing

Vervolg op deel 1
Nationale Nederlanden is het niet eens met de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid in de zogeheten “eerstekostenzaak”, de klachtzaak van een consument over een beleggingsverzekering. In de uitspraak oordeelt de Commissie, dat NN bij het sluiten van deze verzekering “meer informatie had moeten verstrekken dan de wet- en regelgeving destijds voorschreven”.

NN is van mening dat zij zich steeds heeft gehouden aan de informatievoorschriften voorgeschreven door wet en regelgeving. NN vindt daarnaast dat de uitspraak van het Kifid in strijd is met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015. “Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de toepasselijke Europese richtlijn aan EU-lidstaten ruimte laat om aanvullende informatie van verzekeraars te verlangen. Dergelijke door lidstaten verlangde informatie moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn, nodig zijn voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de verzekering en voor de verzekeraar voorspelbaar zijn ten tijde van het sluiten van de verzekering.” De door het Kifid aangenomen aanvullende informatievereisten voldoen niet aan deze criteria, aldus NN.

NN zal de uitspraak van de Commissie van Beroep nakomen ten aanzien van deze klant, aangezien deze bindend is in deze individuele zaak. Maar de uitspraak “verandert niets aan het standpunt van NN dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd”.

Bron: NN

GEEN REACTIES