NIVRE opent register voor herstelgerelateerde dienstverlening letselschade

Nieuw bestuur voor NIVRE

NIVRE, de Stichting Nederlands Instituut voor Register Experts, gaat een register openen voor professionals die zich bezighouden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. Ingeschreven professionals krijgen de titel NIVRE Register-Deskundige (rd). De eerste groep van professionals die in dit register wordt ingeschreven, zijn de herstelcoaches, die sinds 2015 een eigen opleiding kennen.

Volgens de voorzitter van het NIVRE George Oostrom is de opening van dit register een logische stap: ‘Het is van belang dat betrokken partijen in de letselschade een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteit van de ingeschakelde hersteldeskundige. Nu is dat beeld er niet of nauwelijks. Iedereen kan zich immers deskundige noemen, zonder dat dit getoetst is. Door inschakeling van een NIVRE Register-Deskundige is geborgd dat de deskundige voldoet aan de kwaliteitseisen die de branche personenschade daaraan gesteld heeft’.

Er komt een onderbouw- en een bovenbouwopleiding. Aan de exacte invulling daarvan wordt momenteel de laatste hand gelegd door het Branchebestuur Personenschade van het NIVRE. Zeker is al wel dat de onderdelen Wft-basis, ethiek en fraude terugkomen in de onderbouwopleiding. De ingeschreven registerdeskundigen gaan vallen onder het tuchtrecht van het NIVRE en moeten een PE-programma volgen.

Naar verwachting zullen de eerste herstelcoaches zich dit najaar in het register voor herstelgerelateerde dienstverlening inschrijven.

Bron: NIVRE

GEEN REACTIES