Nieuwe brandverzekering co-assurantie in de maak

© Pixabay.com

Na een mislukte poging in 2015 kan de zakelijke verzekeringsmarkt zich binnenkort opnieuw buigen over een concept voor een nieuwe beursbrandpolis.

Dat meldt de Technische Commissie Brand van de VNAB in het verenigingsblad VNAB Visie. De commissie verwacht nog dit jaar een concept te kunnen voorleggen aan de Juridische Commissie van de branchevereniging voor de zakelijke verzekeringsmarkt. De nieuwe beursbrandpolis, die als werktitel ‘BZBB’ (Beurpolis Zaakschade Bedrijfsschade en Bijzondere Kosten) heeft meegekregen, komt in de plaats van vier enigszins gedateerde beurspolissen: de NBUG (Nederlandse Beursbrandpolis Uitgebreide Gevaren), de NBZB (Nederlandse Beursbrandpolis Zaak- en Bedrijfsschade), de NBB (Nederlandse Beurs Brandpolis) en de NBBU (Nederlandse Brand Bedrijfsschade Uitgebreid). De nieuwe polis gebruikt maar één polisformulier waarbij de vier dekkingsmodules desgewenst zijn aan te kruisen.

Conflict
Verzekeringsmakelaars en verzekeraars stonden tijdens de discussies over de vernieuwing van de polissen soms recht tegenover elkaar. Makelaars wilden al veel eerder een verruiming van de polisvoorwaarden, maar die poging (die zeven jaar duurde) strandde in 2015. Ook deze keer ontstonden er felle discussies, aldus Rogier Seinstra, directeur van R. Mees & Zoonen Assuradeuren en lid van de Technische Commisie, in VNAB Visie. Seinstra proefde zo nu en dan een bepaalde aversie tegen vernieuwing bij verzekeraars. ‘Vooral de buitenlandse verzekeraars hadden moeite met de voorgestelde verruiming van de polisvoorwaarden.’

Wijzigingen
Drie veranderingen springen in het oog. Allereerst wordt onderverzekering zoveel mogelijk beperkt. Er komt nu een nieuw systeem waarbij er altijd dekking is als de verzekerde som toereikend is. Verder worden de rechten van de volgverzekeraar enigszins beperkt. Bij de nieuwe polis moet de volgverzekeraar de leidende verzekeraar volgen, terwijl bij de bestaande regeling de volgverzekeraar zelf mogelijkheden had om de schade vast te stellen. Aad van der Pluijm, broking director bij Aon Risk Solutions en voorzitter van de Technische Commissie, wijst erop dat met name bij dit punt buitenlandse verzekeraars bezwaren hebben. ‘Vanwege hun eigen richtlijnen hebben ze hier veel moeite mee.’ Dit punt is volgens Van der Pluijm nog niet helemaal uitonderhandeld. De derde belangrijke aanpassing betreft de vergoeding van de contra-expertise. Deze kosten worden normaal gesproken vergoed tot maximaal de kosten van de expert van de verzekeraar. Maar wanneer de makelaar erop toeziet dat verzekerde hiervoor een NIVRE-Register Expert of een andere gerenommeerde schade-expert inschakelt, worden ook boven deze limiet alle redelijke kosten van de contra-expert vergoed.

Bron: VNAB Visie

GEEN REACTIES