NHG stelt bij beheer individuele omstandigheden boven toets

AFM: “Ook bij het beheer van hypotheken in geval van relatiebreuk moet het belang van de klant voorop staan.”

“Het is in het belang van de klant”, stelt de toezichthouder, “om in de woning te blijven wonen, als hij de maandlasten kan dragen. Het is echter ook in zijn belang niet in zijn woning te blijven wonen, als hij de maandlasten niet kan betalen. Het is altijd belangrijk naar de individuele omstandigheden van een klant te kijken om een compleet overzicht van zijn financiële situatie te krijgen.”

Hiermee reageert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op een open brief van hypotheekadviseur Jos Koets (zie zijn publicatie ‘Scheiden met en zonder NHG’ op de website van IEX). Koets uit zijn zorgen over een bepaalde groep consumenten, voor wie de normen nadelig uitpakken. Deze consumenten kunnen in geval van echtscheiding de maandlasten voor een woning niet betalen, ook al geeft toetsing aan de NHG-beheernormen aan dat zij die financieel wel zouden kunnen dragen.

Duurzaam woningbehoud

De AFM stelt in een verklaring deze signalen te kennen en zij heeft daarover gesproken met het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG-regeling. “Het WEW heeft aangegeven dat de uitkomsten van de toets in deze gevallen niet leidend zijn, maar dat er altijd naar de individuele omstandigheden moet worden gekeken. Het WEW heeft de AFM verzekerd dat zij duurzaam woningbehoud nastreeft en daarbij het belang van klanten voorop stelt. De AFM monitort of woningbehoud in de praktijk niet leidt tot financieel onverantwoorde situaties voor consumenten.”

Uitgangspunten normen

De AFM heeft het afgelopen jaar een aantal keren met het WEW gesproken over toetsingen bij relatiebreuk. Het WEW zag in de praktijk dat veel consumenten de woning zouden moeten verkopen, terwijl er voldoende mogelijkheden zijn om de woning voor één van beide consumenten verantwoord te behouden. Het WEW heeft vervolgens algemene uitgangspunten opgesteld, die deze consumenten meer ruimte bieden om de woning te behouden. Deze zijn met de AFM besproken. Het WEW heeft die kaders vervolgens uitgewerkt in haar Voorwaarden en Normen.

Opvallend is dat de AFM daaraan toevoegt, dat de huidige (beheer)normen niet met haar zijn besproken.

GEEN REACTIES