NHG-premie gaat met 0,1% omlaag. Verdere daling verwacht

NHG-premie gaat met 0,1% omlaag. Verdere daling verwacht
© Pixabay

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wordt in 2019 verlaagd naar 0,9% in plaats van de huidige 1% van de hoogte van de hypotheek. Dit is een van de wijzigingen in de Voorwaarden & Normen van NHG voor 2019. Hiermee wil NHG een eerste stap zetten “naar een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt”.

Arjen Gielen, directeur NHG: “We streven naar een borgtochtprovisie die zo hoog is als het moet, maar zo laag als het kan. NHG ziet goede aanknopingspunten om de borgtochtprovisie na 2019 verder te verlagen. Volgend jaar zullen we dit samen met het ministerie verder onderzoeken.”

NHG ontwikkelt momenteel een nieuwe systematiek om een langetermijnpremie te kunnen bepalen. Het reguliere onderzoek dat NHG jaarlijks laat verrichten door een actuaris geeft een indicatie voor wat de premie zou moeten zijn om de toekomstige verliesdeclaraties van NHG-garanties met een voldoende hoge mate van zekerheid uit te kunnen betalen. De ontwikkeling van de systematiek is nog niet afgerond, doordat er “additionele vragen” aan NHG zijn gesteld.

Kritiek
Al geruime tijd klonk er kritiek op de hoogte van de borgtochtprovisie voor het verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie. Voornaamste bezwaarpunten zijn het fors gegroeide garantievermogen van NHG, terwijl “veel minder klanten aanspraak doen op het vangnet en het gemiddeld uitgekeerde bedrag sterk is afgenomen”, aldus de Vereniging Eigen Huis eerder dit jaar. Verder is het renteverschil tussen hypotheken met en zonder Hypotheekgarantie verminderd; volgens de Hypotheekshop neemt het verschil jaarlijks met 0,2 procentpunt af. Ten slotte is de NHG in veel regio’s sowieso zijn nut aan het verliezen omdat er in grote steden nog maar weinig woningen onder de NHG-kostengrens te vinden zijn (vanaf volgend jaar € 290.000,-).

Bron: NHG

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES