Nh1816: aanzienlijk minder schade door corona

Nh1816 verlaagt premies

Schadeverzekeraar ziet door de corona-uitbraak de schadelast ‘aanzienlijk’ teruglopen. Dat schrijft Nh1816 in het recent verschenen jaarverslag.

De verbetering van het verzekeringstechnische rendement geldt dan vooral voor het particuliere segment. Redenen zijn volgens de verzekeraar minder verkeer en minder sociale contacten. Het bericht is een van de eerste officiële uitingen van verzekeraars dat er verzekeringstechnisch ook voordelen zitten aan de virusuitbraak. Een uitzondering zijn de annuleringsverzekeringen waar volgens Nh1816 sprake is van een toenemend aantal claims.

Een ander negatief gevolg van de corona-crisis is dat het aantal nieuwe aanvragen met 20% is teruggevallen, aldus de verzekeraar. Maar omdat er ook minder royementen zijn, neemt de groei volgens de directie ‘niet of niet noemenswaardig’ af.

Verder heeft Nh1816 last van de dalende beurskoersen die voor een ‘substantieel ongerealiseerd verlies op aandelen’ zorgen, waardoor het eigen vermogen fors daalt. Maar, zo schrijft de verzekeraar: ‘gelet op de ruim aanwezige liquide middelen en de aanwezige solvabiliteit (206% eind 2019) komen onze toekomstige investeringen in ons nieuwe pand en onze organisatie niet in gevaar. Ook zal onze personele bezettingen niet wijzigen, het blijft onverminderd druk.’

2019 was voor Nh1816 qua premie- en schadeontwikkeling een goed jaar. De combined ratio daalde van 88,6% naar 87,3%, wat voor een Nederlandse schadeverzekeraar zeer behoorlijk is. Meestal blijven de ratio’s van schadepartijen steken tussen de 95 en 100%. Dat Nh1816 het zo goed doet, komt onder meer door de gunstige resultaten bij de WA-polissen. Waar de meeste verzekeraars daar nog steeds verliezen boeken, schrijft Nh1816 daar al een tijdje zwarte cijfers. Vorig jaar was dit 12,5 mln euro positief, vergelijkbaar met 2018. Daarnaast steeg het casco-resultaat met bijna 3 mln naar 12,2 mln euro. Bij brand was een forse stijging van het resultaat (van 8,5 naar 19,8 mln euro), deels vanwege het effect van de januaristormen in 2018.

GEEN REACTIES