Dalende schadecijfers ? Hoe zit dat met de positieve impact van CORONA ?

Verbond opent FAQ-lijst met vragen over coronavirus
© Pixabay

Onder koppen als :
– Verzekeraars waarschuwen voor corona-claim-catastrofe
Stroppenpot voor verzekeraars bij Corona-catastrofe
De verzekering geeft vaak niet thuis bij epidemieën
wordt uitvoerig stilgestaan bij de effecten die het Corona-virus heeft op verzekeraars.

Maar waarom spreken verzekeraars zich niet uit over de gevolgen die het Corona-virus
heeft op de resultaten van:

 • Reisverzekeringen;
  Honderdduizenden doorlopende en aflopende reispolissen afgesloten.
  Maar geannuleerde reizen zijn niet gedekt, terwijl de klanten ook geen andere bestemming kunnen boeken, zodat er ook geen nut is in het dekken van reisongevallen,
  reisbagage, ziektekosten, repatriëring bij ziekte of ongeval, vervoer van overleden personen en ga zo maar door.
 • Inboedelverzekeringen;
  Nu de meeste woningen permanent bewoond zijn, valt daar voor inbrekers weinig te halen.
 • Cascoverzekeringen;
  Nu de meeste auto’s voor de deur zijn geparkeerd, moet het aantal casco-schades aanzienlijk zijn teruggelopen.
 • WAM-polissen;
  Nu het niet meer druk is op de rijkswegen en de provinciale wegen, moet het aantal aanrijdingen aanzienlijk zijn afgenomen.
 • Transport & Vervoer;
  Nu vrachtwagens zo ongeveer permanent kunnen doorrijden, moet het aantal
  schades aan vervoerde goederen zijn verminderd. Zenuwleiers die hen doorgaans dagelijks de stuipen op het lijf jagen, zitten nu thuis op hun nagels te bijten.
 • Zakelijke verzekeringen;
  Nu veel bedrijven hun deuren hebben gesloten, moet het aantal schades aanzienlijk zijn afgenomen. Doorgaans zijn bedrijfspanden goed beveiligd en ook de kans op schade door inbraak is daardoor beperkt.
 • AVP;
  De kinderen staan doorlopend onder toezicht van hun ouders. Met als gevolg dat zij minder kattenkwaad uithalen.
 • Pensioenen;
  Corona heeft met name fors huisgehouden onder hen die gepensioneerd zijn.
  Meer dan 4500 van hen lieten tot nu toe het leven en ook dat moet zijn impact
  hebben op de cijfers.
  Al deze meevallers en nog veel meer van dat soort, moeten toch ook hun impact hebben op de resultaten van verzekeraars. Daarom vraag ik mij af waarom er alleen veel lawaai gemaakt wordt als het even tegen zit.

GEEN REACTIES