Nauwelijks of geen klachten over schadeafhandeling

Bij Kifid komen enkele klachten per jaar binnen over schadeafhandeling door verzekeraars, bij Consumentenbond nul.

Dat antwoordt minister De Jager op schriftelijke vragen van Ewout Irrgang (SP). Irrgang heeft samen met Anton Rietveld (Verzekeraarklachten.nl) en Richard Weurding (Verbond) deelgenomen aan TROS Radar, waarin de (on)afhankelijkheid van expertisebureaus ter discussie stond.

Rietveld beschuldigt schadebureaus ervan dat zij hun werk niet onafhankelijk kunnen verrichten, omdat zij vaak ofwel eigendom zijn van een verzekeraar, ofwel innige financiële banden met verzekeraars hebben. Volgens hem schenden verzekeraars de eigen gedragscodes bij het inschakelen van onderzoeksbureaus.

Irrgang heeft deze klachten vertaald in Kamervragen, die beantwoord zijn door minister De Jager..

Geen klachten

De Jager stelt onder meer: “ In de Radar uitzending wordt op basis van enkele individuele zaken de indruk gewekt dat verzekeraars op grote schaal proberen om niet uit te keren bij schades door eigen onderzoeksbureaus in te schakelen. Deze individuele zaken kunnen natuurlijk het topje van de ijsberg zijn maar daar heb ik geen aanwijzigingen voor gevonden.

Ik heb bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), waar een consument een klacht over een financieel product of een financiële dienst kan indienen, navraag gedaan over het aantal klachten bij schade-uitkeringen. Volgens Kifid betreft het hier slechts enkele klachten per jaar, die tot nu toe ook nog allen ongegrond bleken te zijn. In voorgaande jaren heeft Kifid hier ook nauwelijks klachten over ontvangen. Uit navraag bij de Consumentenbond blijkt dat hier ook geen klachten over zijn binnengekomen gedurende het afgelopen jaar.”

Begrip voor schadeafhandeling in eigen beheer

“Ik kan mij voorstellen dat een verzekeraar de schadeafhandeling in eigen beheer wil uitvoeren en vind dat dit niet per definitie verkeerd is. Dat kan wel bijdragen aan een efficiënt proces en daarmee betaalbare premies. Ik vind het wel belangrijk dat hierbij duidelijk wordt gecommuniceerd naar de klant welk belang het schadebureau vertegenwoordigt zodat de klant een correcte indruk heeft van de ‘onafhankelijkheid’ van het onderzoeksbureau. Daarnaast dient de klant goede mogelijkheden te hebben om bezwaar aan te tekenen. Verzekeraars lijken zich hier ook van bewust. Ik heb hen aangesproken op het feit om hierbij zoveel mogelijk in het belang van de klant te handelen. Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven in de komende periode de gedragscodes op dit punt nader te bestuderen en daar waar nodig aan te passen en mij daarvan op de hoogte te houden. Het is ook van belang dat consumenten met een klacht duidelijk worden gewezen op de mogelijkheden de klacht voor te leggen aan het Kifid. Ik zal de verzekeraars daar ook op aanspreken. Daarnaast is het Kifid, met de nieuwe organisatiestructuur, nu nog beter uitgerust om de afhandeling van financiële klachten in goede banen te leiden.

De meeste verzekeraars hebben overigens in hun polisvoorwaarden opgenomen dat een verzekerde het recht heeft een eigen expert (contra-expert) in te schakelen, wiens kosten in redelijkheid door de verzekeraar worden vergoed. Ik vind het belangrijk dat verzekeraars klanten wijzen op de mogelijkheid om een eigen schade-expert in te schakelen en zal hierover de komende weken in gesprek gaan met het Verbond van Verzekeraars.”

Zie ook:

GEEN REACTIES