Nationale Nederlanden: overstromingsdekking vanaf 1 oktober automatisch meeverzekerd

nationale nederlanden verzekert overstromingen niet-primaire waterkeringen automatisch mee

Nationale Nederlanden verzekert vanaf 1 oktober 2021 overstromingsdekking voor niet-primaire waterkeringen automatisch mee. De verzekeraar hoopt hiermee meer duidelijkheid te geven over wat wel of niet gedekt is bij schade door een overstroming. De recente wateroverlast in Limburg heeft duidelijk laten zien dat hier grote behoefte aan is. Doel van de dekking is bij te dragen aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering.

Overstroming

Nationale Nederlanden definieert een overstroming als volgt: “Met overstroming wordt bedoeld een overstroming van water uit rivieren, meren, kanalen of sloten door het onvoorzien bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die verzekerd is.”

Hierbij zijn de niet-primaire waterkeringen alle waterkeringen die niet vallen in de groep waterkeringen die het land beschermen tegen het buitenwater als de zee, de grote rivieren of het IJsselmeer.

Geldigheid dekking

Nationale Nederlanden voegt de dekking toe aan de Inboedelverzekering en de Opstalverzekering voor particulieren en aan de Inventaris- en goederenverzekeringen met een neerslagdekking voor zakelijke klanten. De dekking geldt niet alleen voor de verzekeringen van Nationale Nederlanden, maar ook voor de labels OHRA, ABN AMRO Verzekeringen, ING Verzekeren en SNS Verzekeren. “Schade aan een gebouw/woonhuis en inboedel dan wel inventaris en/of goederen door water is voortaan gedekt met uitzondering van schade door primaire dijkringen en buitendijkse gebieden”, aldus Nationale Nederlanden.

Bron: Nationale Nederlanden

GEEN REACTIES