NARIM: toch liever stand alone cyber dekking

© NARIM

Liever een stand alone dekking voor cyberrisk, dan deze risico’s integreren in bestaande zakelijke verzekeringen. Dat standpunt neemt de NARIM in.

De Nederlandse beroepsvereniging voor risk en insurance managers volgt daarmee de trend die ook bij Duitse en Italiaanse risk managers te zien is. Dit bleek op het jaarlijkse congres van de NARIM, op 17 mei in Zaandam. Het standpunt is in die zin opvallend, omdat uit een enquête die de website Commercial Risk Online (CRO) vorig jaar hield onder een flink deel van de Europese risk managers, bleek dat een ruime meerderheid juist voorstander was om cyber wél te integreren in bestaande verzekeringspolissen.

Volgens de Nederlandse risk managers die CRO op het congres sprak, gaat het om duidelijkheid. ‘Omdat het onderwerp bij de raad van bestuur hoog op de agenda staat, moet je laten zien dat het risico ook echt gedekt is.’ Daarnaast speelt zekerheid een rol: ‘In bestaande polissen zitten weliswaar cyberelementen, maar de dekking is vaak niet expliciet. Een aparte cyberpolissen geeft meer zekerheid.’ Het aanbod aan ‘cybercapaciteit’ in de markt is voldoende, zeggen de risk managers, voor zover het niet gaat om limieten van meerdere miljarden euro’s. Ze zijn daarentegen niet gelukkig met de trend onder verzekeraars om vaker uitsluitingen toe te passen binnen de polis. Sommige verzekeraars sluiten bijvoorbeeld phishing aanvallen uit.

Bron: Commercial Risk Online

GEEN REACTIES