Mobiliteitsbranche pleit voor delen voertuigdata

Mobiliteitsbranche pleit voor delen voertuigdata
© Pixabay

Verzekeraars, de ANWB en een aantal organisaties in de mobiliteitsbranche pleiten in een brief aan informateur Mariëtte Hamer voor een wettelijke waarborg voor het op verantwoorde wijze delen van voertuigdata. Momenteel bepalen autofabrikanten voor een groot deel de toegang tot deze data. De briefschrijvers vinden dat de consument zelf daarover de regie moet krijgen.

Moderne auto’s produceren, verzamelen en delen steeds grotere hoeveelheden data. Op dit moment wordt circa 37 procent van de nieuwe auto’s door Europese fabrikanten voorzien van een ingebouwde internetverbinding. Hiermee worden data uit de auto verzonden naar servers in de cloud, maar kan de auto ook data ontvangen. Verwacht wordt dat in 2023 bijna alle nieuw verkochte auto’s verbonden zijn in de Europese Unie.

Dit biedt kansen, voor productverbeteringen door de autofabrikant, onderhoud en reparatie, maar ook voor innovatieve producten en diensten aan de bestuurder op het gebied van infotainment, mobiliteit en zelfs daarbuiten. Daarnaast zorgt de uitwisseling van data voor grote mogelijkheden op het gebied van verkeersgeleiding, verkeersinformatie en incidentenmanagement.

De groeiende datastroom brengt echter ook vraagstukken met zich mee op het gebied van zeggenschap, toegang en uitwisseling van deze data. Momenteel bepalen autofabrikanten voor een groot deel de toegang tot de voertuigdata, de interface van het voertuig, en het voertuig zelf. De fabrikanten menen dat toegang voor derde partijen door de fabrikanten bepaald en gecontroleerd moet worden om de veiligheid en integriteit van het voertuig te kunnen bewaken.

Gedwongen winkelnering
Onafhankelijke partijen klagen daardoor dat zij onvoldoende toegang hebben tot de voertuigdata (en het voertuig) en daardoor niet effectief kunnen concurreren met de fabrikanten. Afscherming van data door grote spelers kan leiden tot gedwongen winkelnering, beperking van concurrentie, prijsopdrijving en verlies aan innovatiekracht, zeggen de ANWB, BOVAG, FOCWA, RAI Aftermarket, RAI Equipment, VACO, het Verbond van Verzekeraars en de VNA in hun brief aan de informateur. Zij wijzen op een studie van Ecorys uit 2020, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat, waarin deze gevolgen al beschreven staan.

De briefschrijvers stellen dat er wel degelijk veilige oplossingen denkbaar zijn die de toegang tot data mogelijk maken, en die zodoende een gelijk speelveld in de datamarkt kunnen creëren. Zij vinden daarom dat de consument de regie moet krijgen over de eigen voertuigdata. De organisaties pleiten in hun brief voor het wettelijk verankeren van een zogeheten Secure On-Board Telematics Platform (S-OTP): een neutraal en veilig platform voor het ongecensureerd delen van voertuigdata.

GEEN REACTIES