Miljoenenwoningen stijgen weer meer in waarde dan gemiddeld

Met een waardestijging van 4,6% zijn de miljoenenwoningen in Nederland voor het eerst sinds de crisis meer in waarde gestegen dan een gemiddelde koopwoning.

Het aantal miljoenenwoningen daalde de afgelopen jaren flink. In de periode 2006-2008 steeg het aantal miljoenenwoningen nog met 23,8% om vervolgens in de periode erna te gaan dalen. De grootste daling van 28,4% vond plaats in de periode 2010-2013.

In 2013 stonden er 28.000 woningen met een waarde boven de 1 miljoen euro. In 2014 is dit aantal gestegen met 14,1% naar 32.000. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Calcasa.

Aantal verkochte miljoenenwoningen met 37% toegenomen

In heel Nederland zijn er iets meer dan 1.060 woningen verkocht met een prijs van meer dan een miljoen euro. Dit is een toename van 37% ten opzichte van 2013. Naar regio zijn er grote verschillen te ontdekken in de af-en toename van het aantal transacties. In slechts twee regio’s (Arnhem/Nijmegen en de Agglomeratie Leiden en de Bollenstreek) daalde het aantal verkochte miljoenenwoningen het afgelopen jaar.

De regio met de grootste stijging in het aantal transacties is Groot-Amsterdam. Het aantal verkochte miljoenenwoningen nam daar met 76% toe in 2014. Vorig jaar daalde het aantal transacties in deze regio nog het sterkst maar met de aantrekkende woningmarkt stijgen de verkopen daar nu ook weer het sterkst.

De gemiddelde looptijd van een miljoenenwoning is 20 maanden. Woningen van 1 miljoen of meer staan het kortst te koop in de Agglomeratie Leiden en de Bollenstreek met een looptijd van 15 maanden. Ook in de regio Groot-Amsterdam is de looptijd gunstig met gemiddeld 17 maanden.

Het langst staan miljoenenwoningen te koop in de regio’s Zuidoost-Noord- Brabant en de Veluwe met een gemiddelde looptijd van respectievelijk 23 en 21 maanden.

Grootste waardestijging van 8,6% in de regio Groot-Amsterdam

Calcasa onderzocht de markt voor miljoenenwoningen. In de presentatie van de uitkomsten zijn alleen regio’s meegenomen met meer dan 500 miljoenenwoningen. Een gemiddelde miljoenenwoning kost 1,3 miljoen euro en heeft een vierkante meter prijs van 4.025 euro. Onderling zijn er grote verschillen in de prijsontwikkeling te zien.

De grootste stijging van de gemiddelde waarde van miljoenenwoningen werd gemeten in de regio Groot-Amsterdam: + 8.6%. In 4 van de 10 regio’s steeg de waarde van een miljoenenwoning het afgelopen jaar harder dan die van een gemiddelde koopwoning.

Duurste miljoenenwoningenregio is de Agglomeratie

‘s-Gravenhage

De duurste Corop-regio van Nederland bevindt zich rondom ’s-Gravenhage. In de gemeenten Den Haag en Wassenaar staan gemiddeld de duurste huizen van Nederland. Het aantal woningen van 1 miljoen of meer in deze regio bedraagt zo’n 3.700. Dit is een toename van 9,2% ten opzichte van 2013. De gemiddelde waarde van de miljoenenwoningen bedraagt 1.425 miljoen euro. Daarmee is de waarde van miljoenenwoningen in deze regio met 1,8% gestegen.

De duurste buurt van Nederland is Aerdenhout-Zuid

De buurten met de meeste miljoenenwoningen in Nederland bevinden zich in Amsterdam, De Bilt en Blaricum. In het Museumkwartier in Amsterdam staan meer dan 900 woningen met een waarde van 1 miljoen euro of meer.

De buurt met het hoogste percentage miljoenenwoningen is Aerdenhout-Zuid in de gemeente Bloemendaal. In die buurt is 98% van de woningen een miljoenenwoning en betreft de gemiddelde woningwaarde maar liefst 1,975 miljoen euro. De gemiddelde vierkante meter prijs is 5.200 euro.

GEEN REACTIES