LTV van ABN-hypotheekportefeuille daalt naar 70%

ABN AMRO rapporteert EUR 615 miljoen nettowinst over eerste kwartaal
© ABN Amro

De gemiddelde verhouding tussen de hypotheekwaarde en de marktwaarde van het onderpand daalde bij ABN Amro vorig jaar van 76% naar 70%.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de bank vorige week publiceerde. Daarmee zet de dalende trend van dit belangrijke kengetal zich verder door. Eind 2014 lag de gemiddelde LTV met 83% nog aanzienlijk hoger.

ABN Amro verklaart de daling door de stijgende huizenprijzen en de aangescherpte LTV-regels bij het afsluiten van een hypotheek. Overigens komt exclusief NHG-leningen de gemiddelde LTV nog wat lager uit. Eind 2017 was dit 67%, tegenover 73% een jaar eerder en 79% eind 2014.

Minder onder water
Ook het aandeel van hypotheken waar de LTV boven de 100% uitkomt, daalde vorig jaar. In 2016 stond nog 16,5% onder water, afgelopen jaar kwam dit met 7,7% fors lager uit. Aan de andere kant van het spectrum, steeg het aandeel van hypotheken in de totale portefeuille met een LTV lager dan 80% met bijna tien procentpunt naar circa 60%.

Lineair en annuïtair
Uit de cijfers blijkt verder dat het belang van hypotheken op basis van lineaire of annuïtaire aflossing fors aan het stijgen is. Bedroeg dit eind 2014 nog maar 8% van de totale hypotheekportefeuille, in 2016 was dit aandeel al gestegen naar 18% en afgelopen jaar viel bijna een kwart van alle hypotheken onder deze aflossingscategorie.

Deze stijging gaat ten koste van de volledige aflossingsvrije hypotheek (van 20 naar 18%), de spaarhypotheek (van 12 naar 10%) en de beleggingshypotheek (van 10 naar 9%). Het aandeel van de gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheken blijft stabiel op 32%, maar is wel iets lager dan eind 2014.

GEEN REACTIES