Leges voor examens fors hoger

PE-examens fors duurder
PE-examens fors duurder

Per 1 april 2017 wordt het door exameninstituten verschuldigde tarief per afgenomen Wft-examen vastgesteld op € 67. Dit legestarief zal gelden gedurende de eerste PE-periode, die loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2019.

Dit is een forse stijging ten opzichte van het huidige tarief van € 46. Dit bleek echter niet kostendekkend, meldt minister Dijsselbloem van Financiën in antwoord op vragen uit een schriftelijk overleg.

Tekort van bijna 2 miljoen

Het uitgangspunt voor de centrale examinering is dat de uitgaven moeten worden gedekt met de inkomsten uit de leges, stelt de minister. ‘Tijdens de overgangsperiode (2014-2016) is dit met een tarief van € 46 onvoldoende het geval geweest, hetgeen tot een tekort zal leiden van circa € 1,9 miljoen.’

Het kostendekkend maken van het legestarief tijdens de overgangsperiode vond minister Dijsselbloem ongewenst, omdat dit zou betekenen dat de omstandigheden voor examinandi niet gelijk zouden zijn gedurende de overgangsperiode. Omdat het kostendekkend maken van het stelsel zou leiden tot een nog sterkere verhoging van het legestarief, nl. naar € 80, heeft de minister besloten om het tekort van € 1,9 miljoen niet mee te nemen in de berekening van het nieuwe legestarief.

Geen knelpunten verwacht

Met de verhoging van het legestarief verwacht Dijsselbloem geen knelpunten in de examinering. ‘Ten eerste omdat er concurrentie is op de markt van examenafname waardoor het legestarief vermoedelijk niet zal leiden tot onredelijk hoge examenprijzen van exameninstituten. Ten tweede omdat diplomahouders per PE-periode slechts één PE-examen per beroepskwalificatie hoeven af te leggen in plaats van één PE-examen voor elke module binnen een bepaalde beroepskwalificatie. Het totaal aantal af te leggen examens wordt hiermee beperkt.’

(Min. Fin.)

GEEN REACTIES