Kifid-uitspraak over tekortschieten in zorgplicht wekt beroering

Kifid-uitspraak over tekortschieten in zorgplicht wekt beroering
© Pixabay

De recente uitspraak van het Kifid inzake de adviseur die tekortschoot in zijn zorgplicht zal tot gevolg hebben dat adviseurs meer invulling moeten geven aan nazorg. Dat verwacht de Nationale Hypotheekbond. En dat zal niet beperkt blijven tot verzekeringsadviseurs, maar ook opgaan voor hypotheekadviseurs over onderwerpen als risicoklassedaling bij hypotheken en andere bespaar- of verbetermogelijkheden.

Vorige week werd een verzekeringstussenpersoon door de Geschillencommissie van Kifid veroordeeld tot het terugbetalen van ruim € 3.200,- aan teveel betaalde premies voor een overlijdensrisicoverzekering. Kifid oordeelde dat de adviseur zijn klant onvoldoende op de hoogte had gesteld van de premiedalingen op de markt voor ORV’s, ondanks dat deze diverse (algemene) mailingbrieven had gestuurd en zelfs een telefoongesprek met de klant had gevoerd.

Informatiebijeenkomst
De Nationale Hypotheekbond wil in samenwerking met Bureau DFO op korte termijn een informatiebijeenkomst beleggen over de gevolgen van de uitspraak. Hier zal worden ingegaan op praktische zaken die financieel advieskantoren op dit moment kunnen ondernemen. Zoals het inventariseren of er met klanten uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt over de inhoud van de dienstverlening in de fase na het afsluiten van een financieel product.

“Omdat wij met onze software en diensten nadrukkelijk actief zijn op het gebied van nazorg, zien wij het als onze taak en verantwoordelijkheid om advieskantoren te ondersteunen bij het bedienen van bestaande klanten. Dit is niet alleen belangrijk vanuit wet- en regelgeving maar vooral ook vanuit het perspectief van klanttevredenheid en het centraal stellen van de kant”, aldus Jeroen Oversteegen, directeur van De Nationale Hypotheekbond.

Onderzoek
Uit onderzoek in mei van hypotheekonderzoek.nl , onderdeel van de Nationale Hypotheekbond, bleek dat bijna 48% van de adviseurs bestaande klanten ten minste eens in de 2 of 3 jaar benadert dan wel probeert te benaderen. 20% van de adviseurs gaf aan dat ze in de praktijk niet toekomen aan het benaderen van bestaande klanten. En nog eens bijna 20% gaf aan klanten vooral digitaal via e-mails en nieuwsbrieven te informeren.

Bron: Nationale Hypotheekbond

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES