Kettingbotsing: geen onderscheid tussen casco- en wa-schade

Een wa-verzekerde kan zowel de schade aan de auto als eventuele letselschade indienen bij de eigen verzekeraar. De schadeafwikkeling heeft geen gevolgen de b/m-ladder).

De Nederlandse verzekeraars hebben – onder coördinatie van het Verbond van Verzekeraars – woensdag in gezamenlijk overleg besloten om de (letsel)schade als gevolg van de kettingbotsingen in Zeeland proactief af te handelen. Het Verbond zal op basis van gegevens die de politie moet aanleveren een kentekenlijst van de betrokken voertuigen opstellen en delen met de verzekeraars. Die nemen contact op met de betrokkenen om alle schade af te wikkelen.

De Nederlandse verzekeraars zullen bij de schadeafhandeling geen onderscheid maken tussen casco- en WA-schades. In feite betekent dit dat een betrokkene met een WA-polis zowel de schade aan zijn of haar auto als eventuele letselschade kan indienen bij zijn of haar verzekeraar. De schadeafwikkeling van deze uitzonderlijke gebeurtenis zal ook geen gevolgen hebben voor het aantal schadevrije jaren (de bonus/malus ladder), omdat de schuldvraag moeilijk kan worden vastgesteld.

De verzekeraars benadrukken dat gaat om een unieke regeling gezien het uitzonderlijke feit dat de toedracht van de kettingbotsingen moeilijk kan worden vastgesteld. Daarbij speelt een rol dat de omvang van de reeks kettingbotsingen op de A58 tussen Goes en Middelburg één van de grootste in de afgelopen dertig jaar is, zowel wat betreft het aantal slachtoffers als het betrokken aantal voertuigen. Het Verbond betuigt zijn medeleven met de nabestaanden en slachtoffers.

Draaiboek

Het Verbond heeft woensdag in overleg met de motorrijtuigverzekeraars besloten om de schadeafwikkeling voortvarend op te pakken. Het Verbond heeft hiervoor onder meer het Draaiboek Kettingbotsingen in werking gesteld. Gisteren al hebben de gezamenlijke verzekeraars – samen met de politie – de auto’s die bij de botsing betrokken waren (tijdelijk) veilig gesteld. Ook zal in samenwerking met de politie worden gezorgd voor overzichtstekeningen.

Naar verwachting komt nog deze week een lijst met kentekens beschikbaar die onder de motorrijtuigverzekeraars zal worden verspreid. Elke verzekeraar neemt aan de hand van deze beschikbare kentekenlijst contact op met zijn verzekerden om (letsel)schades af te handelen. Dat zorgt voor een versnelling van het proces.

Het Verbond staat daarnaast in contact met de Stichting Processen Verbaal en het Waarborgfonds Motorverkeer om zorg te dragen voor een zo efficiënt mogelijke afwikkeling van de (letsel)schade.

GEEN REACTIES