Verbond co rdineert snelle schadeafwikkeling kettingbotsing

Verzekeraars zullen п onder co rdinatie van het Verbond п de (letsel)schade als gevolg van de kettingbotsingen in Zeeland in gezamenlijk overleg zo snel mogelijk afwikkelen.

De reeks kettingbotsingen op de A58 tussen Goes en Middelburg in Zeeland is één van de grootste in de afgelopen tien jaar, zowel wat betreft het aantal slachtoffers als het betrokken aantal voertuigen.

Verzekeraars zullen de schadeafwikkeling voortvarend oppakken. Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor het Draaiboek Kettingbotsingen in werking gesteld. Dat betekent in eerste instantie dat de gezamenlijke verzekeraars – in overleg met de politie – de auto’s die bij de botsing betrokken waren, veilig hebben gesteld. Ook zal in samenwerking met de politie worden gezorgd voor goede overzichtstekeningen. Naar verwachting komt in de loop van vandaag een lijst met kentekens beschikbaar die onder de motorrijtuigverzekeraars zal worden verspreid.

Het Verbond staat in contact met de Stichting Processen Verbaal en het Waarborgfonds Motorverkeer om zorg te dragen voor een zo efficiënt mogelijke afwikkeling van de (letsel)schade. Het Verbond zal media hierover via updates op de website en Twitter informeren

GEEN REACTIES