Kamer gaat over overgangsregeling levensloop

Ook nu vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd blijft de overgangsregeling levensloop van kracht.

De overgangsregeling houdt in dat werknemers die op 31-12-2011 een aanspraak ingevolge levensloopregeling hadden met een waarde van €3.000 of meer, onder de bestaande voorwaarden kunnen blijven doorsparen in de regeling. Sinds dit jaar wordt er geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De reeds opgebouwde rechten kunnen bij opname van het tegoed verzilverd worden. Omdat de mogelijkheid tot doorstorten van het levenslooptegoed naar vitaliteitssparen niet langer bestaat, komen de aanspraken van minder dan €3.000 vrij te vallen op 01-01-2013. Bij de belastingheffing over deze vrijgevallen aanspraken worden de in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting in aanmerking genomen.

Als de Tweede Kamer besluit tot een eventuele verruiming van het overgangsrecht zal de regering bekijken hoe daaraan nader invulling gegeven kan worden, schrijft staatssecretaris De Krom in een brief aan de Tweede Kamer.

GEEN REACTIES