Internationale verzekeringssector kampt met implementatie Solvency-II

Verbond hamert op proportionaliteit bij herziening Solvency II

Ondanks het feit dat de verzekeringsmarkt in Europa zich goed heeft voorbereid op de implementatie van Solvency II, bestaat er nog steeds een zekere mate van onzekerheid over de exacte eisen en normen die de verschillende toezichthouders in Europa gaan to Dat is de conclusie van Life Insurance International (LII), een gezaghebbend bureau dat regelmatig analyses en prognoses publiceert t.b.v. leidinggevenden werkzaam bij Internationaal opererende levensverzekeraars, ziektekostenverzekeraars en hun herverzekeraars.

Het is genoegzaam bekend dat een verzekeraar voor de implementatie van Solvency II over een aanzienlijke hoeveelheid specifieke gegevens/data moet kunnen beschikken. Maar LII stelt dat niet alle partijen zich tijdig hebben verdiept in deze vereisten.

Desgevraagd bevestigde Christopher Critschlow – directeur van de organisatie voor Actuarissen en Consultants – dat de Britse verzekeraars zo goed als maar mogelijk is,

zijn voorbereid om te voldoen aan het zeer strakke tijdschema dat de toezichthouders hebben opgelegd.

Maar ook Critschlow maakt zich zorgen over het feit dat er sprake is van onzekerheid over de exacte eisen die toezichthouders toepassen bij het implementeren van Solvency II. “Mijn zorg is dat er nog een te grote mate van onzekerheid bestaat over de wijze waarop de verschillende toezichthouders Solvency II willen controleren.”

“Zo lang de verzekeraars geen goed beeld hebben van wat er uiteindelijk van hen wordt verwacht, hebben zij een probleem. “

”Volstaan de beschikbare hulpmiddelen of moeten zij kiezen voor een meer pragmatische aanpak om aan de nieuwe regelgeving te voldoen ? “

Het ziet er naar uit dat verzekeraars zich maar beter kunnen richten op het registreren van de verplichtingen die uit een individuele verzekeringsovereenkomst voortvloeien, dan dat zij dit collectief onderbouwen per branche/verzekeringsproduct.  In een reactie vertelde Clare Bousfield (CFO en aangesloten bij LII) dat men bij Aegon UK de afgelopen 18 maanden grotendeels heeft besteed aan het zoeken naar oplossingen voor de belangrijkste onderwerpen, zoals het vastleggen van verplichtingen die men is aangegaan en de premies die daarvoor in rekening worden gebracht (Matching Adjustment).

Zij stelt dat het een grote uitdaging is om duidelijke afspraken te maken vanwege de diversiteit aan toezichthouders in Europa.

En dan heeft zij het over de methodiek die noodzakelijk is om al deze individuele toezichthouders tevreden te stellen zodra zij hun toezicht baseren op Solvency II.

Wij nemen aan dat ook Nederlandse verzekeraars zich in het geschetste beeld herkennen.

Bron : Persbericht

GEEN REACTIES