Verkoop verzekeringstak SNS Reaal afgerond

De verkoop van de verzekeringstak van SNS Reaal aan de Chinese Anbang Insurance Group is rond. Alle betrokken partijen hebben hun goedkeuring verleend aan de overname. De verzekeraar heet vanaf nu Vivat.

De nieuwe topman Gerard van Olphen, tot nu toe het hoofd van SNS Reaal, maakte bekend dat de groep interesse heeft voor overname van een andere Nederlandse verzekeraar en hij noemde daarbij nadrukkelijk de naam ASR.

ASR – het voormalige Fortis Verzekeringen Nederland – is nog altijd in handen van de Staat, maar is nu aan de beurt om te worden verkocht.

 

Voor de overname was de goedkeuring nodig van minister Dijsselbloem van Financiën, De Nederlandsche Bank, de Chinese toezichthouder CIRC en de aandeelhouder van SNS Reaal, de Nederlandse staat.

Verzekeraar Reaal gaat direct nadat het Chinese Anbang aan boord is gekomen, op zoek naar overnamekandidaten. Daarbij noemt de nieuwe topman Gerard van Olphen, tot nu toe het hoofd van SNS Reaal, nadrukkelijk de naam ASR. Het voormalige Fortis Verzekeringen Nederland is nog altijd in handen van de Staat, maar is nu aan de beurt om te worden afgestoten.

1 Euro

Zoals eerder deze maand bekend werd, legt Anbang het symbolische bedrag van 1 euro neer voor de verzekeraar. Wel betaalt Anbang 85 miljoen euro voor de aandelen en belastingvorderingen.

Daarnaast steekt het Chinese bedrijf nog eens 1,35 miljard euro in de versterking van de balans en aflossing van interne leningen binnen de groep SNS Reaal.

Dit weekend rondde Anbang de overname van VIVAT af.

Per direct is de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur gewijzigd.

Ook wijzigt de samenstelling van de directies van SRLEV N.V. en Reaal Schadeverzekeringen N.V.

De statutaire naam van REAAL N.V. gewijzigd in VIVAT N.V.
Benoemingen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur VIVAT N.V.

Jan Nooitgedagt (Nederlandse nationaliteit) blijft voorzitter van de Raad van Commissarissen van VIVAT N.V. Nooitgedagt is per heden teruggetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. De Raad van Commissarissen bestaat naast Nooitgedagt per vandaag uit de volgende personen:

Miriam van Dongen (Nederlandse nationaliteit) Pierre Lefèvre (Belgische nationaliteit) Ming He (Amerikaanse nationaliteit) Kevin C.K. Shum (Britse nationaliteit)

Deze vijf commissarissen vormen per vandaag tevens de Raad van Commissarissen van SRLEV N.V., Reaal Schadeverzekeringen N.V. en Proteq Levensverzekeringen N.V.

Gerard van Olphen (Nederlandse nationaliteit) is per vandaag benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van VIVAT N.V. Van Olphen is per heden teruggetreden als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van SNS REAAL N.V. De Raad van Bestuur van VIVAT N.V. bestaat naast Van Olphen per vandaag uit de volgende personen:

Albert Bakker, Chief Operation Officer (Nederlandse nationaliteit) Xiao Wei Wu, Chief Transformation Officer (Chinese nationaliteit) Tang Lan, Chief Finance and Risk Officer (Britse nationaliteit) Feng Zhang, Chief of Staff (Chinese nationaliteit)

De Raad van Bestuur van VIVAT N.V. zal zich onder meer bezig houden met het begeleiden van de strategische veranderingen bij VIVAT en haar merken, en het verbeteren en bewaken van de financiële performance en het risicoprofiel van VIVAT op geconsolideerd niveau. Daarnaast zal de Raad van Bestuur ondersteuning geven aan de Nederlandse en Europese strategie van Anbang.

Directies SRLEV N.V. en Reaal Schadeverzekeringen N.V.

De Nederlandse verzekeringsactiviteiten van waaruit de klanten via de merken van VIVAT Verzekeringen worden bediend, zullen onder voorzitterschap van Gerard van Olphen worden aangestuurd door:

Seada van den Herik, directievoorzitter Zwitserleven Jacob de Wit, directievoorzitter ACTIAM Arjen Schouten, Chief Financial Officer Willem Horstmann, Chief Risk Officer Albert Bakker, Chief Operation Officer

Zij hebben allen de Nederlandse nationaliteit.

Gerard van Olphen en Albert Bakker zijn derhalve per vandaag benoemd als statutaire bestuurders van de vennootschappen SRLEV N.V. (de risicodrager voor Leven & Pensioen) en Reaal Schadeverzekeringen N.V. (de risicodrager voor Schade). De overige vier personen maakten reeds deel uit van deze statutaire directies. Zij zijn per vandaag teruggetreden als statutaire bestuurders van de holding. Wim Henk Steenpoorte neemt per vandaag afscheid van VIVAT. Hiermee wordt een belangrijke en bijzondere fase voor de verzekeraar afgesloten. Een fase waarin de splitsing van SNS REAAL en de verkoop van VIVAT centraal stonden.

Gerard van Olphen: “Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats richting Wim Henk Steenpoorte. Onder zijn leiding heeft het directieteam de verzekeraar op een zorgvuldige wijze als zelfstandig bedrijf neergezet en klaargemaakt voor de verkoop. Daarbij stonden de belangen van de klanten van de merken van VIVAT en de medewerkers altijd voorop.”

De directies van Proteq Levensverzekeringen N.V. en ACTIAM N.V., alsmede Zwitserleven PPI N.V., blijven ongewijzigd.

Naam REAAL N.V. gewijzigd in VIVAT N.V.

Per vandaag zijn de statuten van REAAL N.V. gewijzigd, waarbij de statutaire naam van de vennootschap is gewijzigd in VIVAT N.V. VIVAT Verzekeringen, onder welke naam de holding sinds vorig jaar actief is, blijft gehandhaafd als handelsnaam van VIVAT N.V. voor de Nederlandse activiteiten. De merken onder VIVAT Verzekeringen blijven ongewijzigd: Zwitserleven, Zelf, Route Mobiel, Reaal, Proteq, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM.

GEEN REACTIES