(Findinet) Indextrackers worden complexe producten

Uit het achttiende MoneyView Special Item blijkt dat Exchange Traded Funds, indextrackers, een steeds complexere structuur krijgen.

“Het uitgangspunt voor dit soort fondsen is nog steeds simpel: het fonds volgt een bepaalde index op de voet, maar in de praktijk liggen er steeds complexere beleggingsconstructies aan ten grondslag en veel fondsen volgen indices niet meer door een portefeuille samen te stellen conform de samenstelling van een index, maar garanderen met ingewikkelde derivatenconstructies het rendement dat de index maakt”, aldus MoneyView.

“Daarmee wordt eigenlijk afbreuk gedaan aan de basale gedachte achter indexbeleggen, namelijk dat er geen actief beheer nodig is op de beleggingen waardoor dus de kosten een stuk lager kunnen uitvallen. De nieuwere generaties indexfondsen worden juist steeds actiever beheerd en nemen zelfs de gedaante aan van structured products, de categorie beleggingen waar zoveel ophef over bestaat.”

Daarnaast kan ook niet worden geconcludeerd dat de ETF’s structureel beter presteren dan actief beheerde fondsen.

MoneyView beoordeelde op basis van de MoneyView Performance Indicator de prestaties binnen vier categorieën beleggingsfondsen: Aandelenfondsen Wereldwijd, Aandelenfondsen Europa, Aandelenfondsen Nederland en Aandelenfondsen Noord Amerika. Uit de fondsvergelijking komt naar voren dat er maar relatief weinig ETF’s terugkomen in de top-10 van best presterende fondsen per categorie, zoals te zien is in de lijstjes met ‘5-sterren ProductRatings’.

GEEN REACTIES