Hypotheekschuld stijgt tot bijna €720 miljard, schuldquote daalt

Hypotheekschuld stijgt tot bijna €720 miljard
Ondanks absolute toename daalde hypotheekschuld naar 90,8% vh bbp. © CBS

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens steeg in het afgelopen tweede kwartaal met 4 miljard euro tot 719,7 miljard euro. Dit is de grootste toename sinds het derde kwartaal van 2016. De verkoopprijzen van huizen lagen in het tweede kwartaal van 2019 hoger en er waren 10,7 procent meer transacties van bestaande koopwoningen dan een kwartaal eerder.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Ondanks de stijging van de schuld in het afgelopen kwartaal, daalt de hypotheekschuld als percentage van het bbp naar 90,8 procent. Begin 2015 lag deze quote nog boven de 100 procent. Het bbp nam in de afgelopen jaren sterker toe dan de hypotheekschuld, waardoor de schuldquote lager uitkwam.

Inkomensontwikkeling
Het totale reëel beschikbare inkomen van huishoudens steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 2,2 procent. Het CBS zegt op basis van deze cijfers echter geen uitspraak te kunnen doen over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende groepen huishoudens.

Zowel de groep werknemers als de groep zelfstandigen zagen hun inkomen toenemen. De totale beloning van werknemers lag 4,7 procent hoger dan een jaar eerder (4,7 miljard euro), onder meer doordat het aantal banen en de gewerkte uren toenamen. Zelfstandigen zagen hun inkomen met 6,4 procent stijgen (1,1 miljard euro). Vooral in de landbouw nam het inkomen toe; in deze bedrijfstak zitten veel zelfstandigen. Huishoudens betaalden 3,5 miljard (+5,5 procent) meer belasting en sociale premies, onder meer doordat de grondslag hiervoor groter werd.

Bron: CBS

GEEN REACTIES