Huishoudens besteden meer en sparen minder

copyright Pixabay

Het spaaroverschot van de Nederlandse huishoudens is in vier jaar tijd afgenomen van €22 mrd naar €3 mrd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De afname van het spaaroverschot van de huishoudens kan volgens de CBS-onderzoekers vooral worden toegeschreven aan een toename van de bestedingen. De consumptieve bestedingen namen met €16 mrd toe en de investeringen in vaste activa met €13,5 mrd. Bij deze laatste categorie gaat het om nieuwbouwwoningen wat weer samenhangt met het herstel van de woningmarkt. Ook de toename van de consumptie door huishoudens hangt volgens het CBS voor een deel samen met het herstel van de woningmarkt; in 2016 werd meer besteed aan huisvesting, woninginrichting en huishoudelijke apparaten.

Tegenover de toegenomen bestedingen stond wel een toename van de beloning van werknemers, maar deze toename was niet genoeg om de stijging van de bestedingen te compenseren.

GEEN REACTIES