Hogere Wft-vakbekwaamheidseisen leidinggevenden

Met de invoering van de Insurance Distribution Directive (IDD) worden ook de vakbekwaamheidseisen in de Wft uitgebreid. Dat leidt opleider NIBE-SVV af uit de nieuwe richtlijn.

Het gaat dan in het bijzonder om de eisen voor feitelijk leidinggevenden van klantmedewerkers bij verzekeraars, die nu aan de vakbekwaamheidseisen van de IDD moeten voldoen. Waarschijnlijk met ingang van 23 februari volgend jaar, zonder overgangsperiode.

Open norm
Voor deze feitelijk leidinggevenden gaat geen specifieke diplomaverplichting gelden. Het gaat om een zogenoemde ‘open norm’. Maar dat betekent dan weer niet dat elke financieel dienstverlener zelf mag bepalen hoe hij deze open norm invult. Want voor de minimumeisen verwijst het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) naar de bijlage bij de IDD, waarin deze vakbekwaamheidseisen verder zijn uitgewerkt. De Memorie van Toelichting bij het BGfo zegt daarover: ‘[…] minimale kennis- en bekwaamheidsvereisten komen overeen met de eindtermen en toetstermen waaraan werknemers die adviseren reeds moeten voldoen. Hiernaast dient een financiële dienstverlener er door middel van zijn bedrijfsvoering voor te zorgen dat alle werknemers te allen tijde vakbekwaam en op de hoogte zijn van de laatste actuele ontwikkelingen.’

Aantonen
Net als leidinggevenden bij adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigden, moeten leidinggevenden bij verzekeraars deze vakbekwaamheid kunnen aantonen. Dit kan uiteraard door het halen van Wft-diploma’s, maar omdat er sprake is van een open norm zonder diplomaverplichting en het uitsluitend om de verzekeringsmarkt gaat, kan een leidinggevende volgens NIBE-SVV ook overwegen om een andere weg te volgen. Zoals het volgen van een inleidende verzekeringsopleiding, aangevuld met Assurantie-A of een andere brancheopleiding. Het voordeel hiervan is dat er geen PE-verplichtingen aan vast zitten.

Opnieuw
NIBE-SVV wijst er nog op dat een dergelijke eis al bestond tot 31 december 2013, maar die is toen verdwenen en ingeruild voor de eis dat klantmedewerkers zélf vakbekwaam moesten zijn (en adviserende klantmedewerkers zelfs gediplomeerd). Maar nu komt die vakbekwaamheidseis voor feitelijk leidinggevenden weer terug.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES