Het vergelijken van AOV’s blijft een vak apart

Uit de productratings van Moneyview blijkt weer dat de AOV-keus niet afhankelijk is van prijs of flexibiliteit, maar van de klantbehoefte.

Het blijft een vergelijking tussen appels en peren als het om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat. MoneyView deelt sterren uit aan bepaalde producten. En het dient gezegd dat zij daarbij de vergelijkingsfactoren geüniformeerd hebben. Waarbij voor de prijs weer andere criteria zijn aangelegd dan voor flexibiliteit.

Los van de sterrenuitkomst moeten andere, meer de aandacht trekkende, conclusies met de nodige nuances beoordeeld worden. Zoals bijvoorbeeld het feit dat het duurste product meer dan 50% duurder is dan het goedkoopste. genuanceerd.

Zo is het denkbaar dat een ondernemer behoefte heeft aan een pure sommenverzekering, waarbij altijd een uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt verleend ongeacht de vraag of die leidt tot inkomensachteruitgang. Terwijl een andere ondernemer kan volstaan met een schadevariant zonder inlooprisico en met een langere wachttijd. Uiteraard maakt het voor de premie groot verschil op welke wijze de arbeidsongeschiktheid is gedefinieerd en ook of de uitkering al dan niet wordt geïndexeerd.

Het is waar, arbeidsongeschiktheid is bepaald geen transparante markt, maar datzelfde geldt voor de doelgroep. Dé zzp-er of dga bestaat niet en een vrije beroeper heeft andere inkomenswensen dan de noodgedwongen zzp-er in de bouw. Het spreekt dan vanzelf dat het productassortiment veel variaties kent. Kortom: provisieverbod of niet, de aov-markt is bij uitstek een adviesmarkt.

Het is MoneyView opgevallen dat na de invoering van het provisieverbod de premies niet met het gemiddelde provisiepercentage (17,5%) zijn gedaald, maar integendeel zijn gestegen met 5% tot 12%. Een reden daarvan is de verhoging van de pensioenleeftijd en ook dat verzekeraars in die tussentijd de beroepentabel heeft herzien. “Dit houdt in”, meldt MoneyView, “dat individuele beroepen in een andere beroepsklasse kunnen zijn ingeschaald (zowel hoger als lager), of dat risicovollere beroepen/branches een toeslag hebben gekregen. In individuele gevallen zullen genoemde percentages daarom niet van toepassing zijn.”

Meer informatie is te vinden in MoneyView Special Item Inkomensverzekeringen

GEEN REACTIES