Verplichte opleiding voor advocaten van criminaliteitslachtoffers

Zonder een specifieke basisopleiding komen advocaten per 1 juli 2014 niet meer in aanmerking voor vergoeding van de rechtsbijstand.

Er komt een verplichte basisopleiding slachtofferadvocatuur voor advocaten van (nabestaanden van) slachtoffers van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven. Zonder deze opleiding komen advocaten per 1 juli 2014 niet meer in aanmerking voor vergoeding van de rechtsbijstand aan slachtoffers door de Raad voor de Rechtsbijstand. Het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit en de beroepsverenigingen LANZS en ASP, bundelen daarnaast de krachten om per 1 september 2014 een verdiepende 1-jarige cursus aan te bieden voor advocaten die zich willen ontwikkelen tot specialist. Tenslotte komt er ook specifieke aandacht voor slachtoffers in de opleiding voor nieuwe advocaten (advocaat-stagiaires).

Dat maakt staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) bekend op het symposium: ‘Slachtofferadvocatuur: naar een nieuwe specialisatie?’. De verplichte basisopleiding geldt niet voor leden van één van de gespecialiseerde beroepsverenigingen, omdat deze verenigingen al toegangseisen met betrekking tot opleiding en ervaring hanteren. Met de instelling van de verplichte basisopleiding wordt beoogd de kwaliteit van de rechtsbijstand aan slachtoffers van criminaliteit te verbeteren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsbeleid om de positie van slachtoffers in het strafproces verder te versterken.

Slachtoffers van ernstige zeden- en geweldmisdrijven komen in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. De laatste jaren heeft het slachtoffer een steeds sterkere positie gekregen binnen het strafproces. Hiermee is ook de reikwijdte van de rechtsbijstand aan slachtoffers groter geworden. Gedacht kan worden aan bijstand bij het uitoefenen van het spreekrecht, het recht op informatie over de voortgang van de zaak of het recht om geïnformeerd te worden over het detentieverloop van de dader. Momenteel is er een grote groep van zo’n 500 advocaten die jaarlijks op toevoeging één slachtoffer bijstaat. Daarnaast is er een kleine groep van advocaten die jaarlijks tien tot vijftien zaken doet. Door het instellen van een verplichte basisopleiding wordt de slachtofferadvocatuur verder geprofessionaliseerd en zijn slachtoffers van ernstige criminaliteit ervan verzekerd dat zij een advocaat hebben die hun rechten optimaal kan benutten. Slachtofferhulp Nederland speelt een belangrijke rol in het tot stand brengen van contact tussen het slachtoffer en de gespecialiseerde slachtofferadvocatuur.

In de basisopleiding slachtofferadvocatuur worden zowel de civielrechtelijke als strafrechtelijke aspecten van de bijstand aan slachtoffers behandeld. Het opleidingsprofiel is in overleg met de beroepsverenigingen Landelijk Advocaten Netwerk Slachtoffers Zedenzaken (LANSZ), Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP), Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), de Raad voor de Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) tot stand gekomen en gaat gelden per 1 juli 2014.

GEEN REACTIES