HDN: weer minder hypotheekaanvragen voor aanschaf woning

HDN ziet meer hypotheekaanvragen dan ooit maar daling voor kopers

HDN (Hypotheken Data Netwerk) meldt in een persbericht dat in het tweede kwartaal van 2021 het grootste aantal hypotheekaanvragen ooit verstuurd is via het HDN platform, namelijk 146.655. Dit ligt echter niet aan het aantal aanvragen voor een hypotheek voor de aanschaf van een huis: dit daalt. HDN ziet dit kwartaal voor het eerst dat het aantal aanvragen voor over- of bijsluitingen van hypotheken hoger is dan voor de aanschaf van een woning. Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aanschaf van een woning steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met ruim 12%. Kopers moesten voor hun nieuwe woning een flink hoger bedrag aan eigen geld meenemen: 21% meer dan een jaar geleden.

Niet-kopers verantwoordelijk voor toename aantal hypotheekaanvragen
Sinds 2017 maakt HDN onderscheid naar hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een woning (kopers) en voor het oversluiten van de hypotheek of het nemen van een tweede hypotheek om bijvoorbeeld een verbouwing te financieren (niet-kopers). Tot vorig kwartaal waren de kopers altijd in de meerderheid. Het aantal aanvragen door kopers is in het tweede kwartaal gedaald (-12,5%), net als vorig kwartaal. De niet-kopers vroegen juist 16% meer hypotheken aan dan vorig jaar. Deze stijging zorgt ervoor dat het totale aantal hypotheekaanvragen toch licht toeneemt.

Cijfers weerspiegelen toestand woningmarkt
De woningmarkt is momenteel oververhit. Huizenprijzen stijgen en het wordt voor veel mensen lastiger een woning te kopen. De gewijzigde verhouding tussen kopers en niet-kopers bevestigt dit beeld. Ook de stijging van het hypotheekbedrag voor kopers met 12% en van de gemiddelde waarde van de te kopen woning met 18% passen bij de huidige krapte op de huizenmarkt.

Voor kopers wordt het steeds belangrijker een flinke spaarpot achter de hand te hebben als ze een huis op het oog hebben: in het tweede kwartaal brachten de kopers ruim 42.000 euro aan eigen geld mee. Dat is 21% meer dan een jaar geleden. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat overbieden steeds normaler wordt. Wordt een woning verkocht voor een bedrag dat boven de getaxeerde waarde ligt, dan zal de koper het meerdere uit eigen zak moeten betalen.

De bij- en oversluiters namen een aanzienlijk lager bedrag aan eigen geld mee: maar ongeveer 7.800 euro. Dit bedrag is met 15% gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Heel Nederland verbouwt
De oversluiters maken het grootste deel uit van de niet-kopers, zij zijn goed voor bijna de helft van de aanvragen. De toename was binnen deze groep met 2,5% echter beperkt. De verbouwers zorgen voor de grootste stijging van het aantal hypotheekaanvragen bij de niet-kopers. Zij deden een derde meer aanvragen dan een jaar eerder en 10% meer aanvragen dan vorig kwartaal. In de huidige krappe woningmarkt lijkt verbouwen dus voor veel mensen een betere optie dan verhuizen. Ook de coronacrisis kan een rol spelen bij de toegenomen verbouwplannen.

Steeds minder aanvragen met NHG
Onlangs meldde NHG nog dat in 2020 het aantal verstrekte hypotheken met NHG met 10% was toegenomen. HDN ziet halverwege 2021 iets anders: zowel de kopers als de niet-kopers maken minder gebruik van de garantie. Voor kopers daalde het aantal aanvragen met NHG met ruim 35%.

Ongeveer 85% van de hypotheekaanvragen in Nederland verloopt via het HDN netwerk.

GEEN REACTIES