Aantal verstrekte hypotheken met NHG steeg in 2020 met 10 procent

10 procent meer hypotheken met NHG verstrekt

Het aantal nieuwe hypotheken met NHG is in 2020 met 10% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Door de coronacrisis zijn meer mensen hun woning gaan verbouwen en hebben hiervoor hun lening aangepast. Lage hypotheekrentetarieven zorgden dat vooral starters de stap naar een koopwoning maakten. Ook was het door de lage rentes interessant om bestaande hypotheken over te sluiten. Tegen het einde van 2020 zorgden jongeren die wilden profiteren van de afschaffing van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 voor starters onder de 35 jaar voor een lager aantal NHG-garanties. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2020 van NHG.

Hypotheekrente met NHG
NHG biedt extra zekerheid voor consumenten als zij door bijvoorbeeld een scheiding of arbeidsongeschiktheid hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Door deze extra zekerheid lopen geldverstrekkers minder risico en dat vertaalt zich in een lagere hypotheekrente. In 2020 was dit verschil 0,47 procentpunt voor hypotheken met een maximaal leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning. Dit is iets hoger dan in 2019 (0,45 procentpunt). Het verschil is sinds 2015 gedaald als gevolg van het afgenomen kredietrisico voor nieuwe hypotheken. De stijgende huizenprijzen en het dalende maximale leenbedrag ten opzichte van de woningwaarde zijn hier debet aan.

Afschaffing overdrachtsbelasting voor jonge starters verlaagt aandeel NHG
Het aandeel hypotheken met NHG is ten opzichte van vorig jaar gedaald van 70% naar 63%. Dit wordt deels veroorzaakt door het lagere rentevoordeel dat NHG oplevert. Ook de jongeren die aan het einde van het jaar hebben gewacht met de aankoop van een huis tot na 1 januari, om te profiteren van het afschaffen van de overdrachtsbelasting, zorgen voor een lager marktaandeel. Nu de huizenprijzen steeds hoger worden en er bovendien meer afgelost wordt, worden er steeds meer hypotheken afgesloten met een relatief lage hoogte ten opzichte van de woningwaarde. Voor deze hypotheken is NHG minder interessant en ook dit heeft een verlagend effect op het marktaandeel. Een positieve impact is te verwachten van de hoogte van de premie die betaald moet worden voor de NHG-garantie: deze is verlaagd van 0,9% naar 0,7% van de hypotheeksom.

Grootste deel garanties voor woningaankoop
Het grootste deel van de garanties die NHG verstrekt, 66% van het totaal, is bedoeld voor de aankoop van een woning. Daarnaast worden er garanties verstrekt bij wijzigingen in de hypotheek, bij verbetering van de individuele consumentsituatie, voor kwaliteitsverbetering en energiebesparende maatregelen en bij restschuldfinanciering. Om in aanmerking te komen voor NHG mag de lening niet hoger zijn dan 325.000 euro. In geval van een lening die deels bedoeld is voor energiebesparende maatregelen is de bovengrens 344.500 euro. In 2020 hebben slechts 133 huishoudens een beroep op de NHG hoeven doen vanwege een onvermijdelijke verkoop van hun woning met verlies. In 2019 waren dit er 384.

GEEN REACTIES