Handboek KVO vernieuwd

In vergelijking met de vorige versie is in het handboek Keurmerk Veilig Ondernemen een aantal opvallende wijzigingen doorgevoerd.

In deze vernieuwde versie van het Handboek KVO uit 2008 is het KVO-stappenplan geactualiseerd en zijn de maatregelen die winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen nemen meer toegesneden op de lokale praktijk.

Doelstelling

Het KVO-proces richt zich op het samenbrengen van de betrokken partijen en het inzichtelijk maken van de problemen, om die vervolgens gezamenlijk aan te pakken. Het doel is om zowel de objectieve als subjectieve veiligheid op een bedrijventerrein of in een winkelgebied te verhogen.

GEEN REACTIES