Groei hypotheekportefeuille ING Nederland stopt alweer

Ralph Hamers stapt op bij ING

Even leek het erop dat de Nederlandse retailactiviteiten van ING de negatieve spiraal in het hypotheeksegment achter zich had gelaten. Het vierde kwartaal wijst echter anders uit.

Waar in het derde kwartaal nog een groei was te zien van €0,3 mrd, was er in het vierde kwartaal geen groei meer waar te nemen. De nieuwe productie kon de aflossingen op de lopende hypotheken (en oversluitingen naar andere geldverstrekkers) niet overtreffen. Dit komt mede doordat op de hypotheken van Westland Utrecht alleen nog wordt afgelost en daar geen nieuwe productie meer plaatsvindt. De totale Nederlandse portefeuille bedroeg eind 2018 €111,4 mrd, een klein half miljard minder dan eind 2017.

ING was juist dit jaar bezig aan een opmerkelijke comeback op de Nederlandse hypotheekmarkt. Dat dit nu weer stagneert, kan te maken hebben met de markttrend dat banken hypotheken ‘kwijtraken’ aan regiepartijen, die gemakkelijker leningen met langere looptijden (op dit moment populair) aan kunnen bieden. Daarnaast stuurt de top van ING nadrukkelijk aan op groei bij leningen die meer opleveren, bijvoorbeeld kredieten aan grote bedrijven.

Verder valt op dat ING in het vierde kwartaal een voorziening van €41 mln moest nemen op slechte hypothecaire leningen. In de afgelopen twee jaar was dit bedrag (per kwartaal) niet zo hoog. In het tweede en derde kwartaal van 2018 was er zelfs nog sprake van een vrijval uit deze voorzieningen. Volgens ING komt de toename door een meer ‘prudente benadering’ van de portefeuille.

Het totale resultaat van de Nederlandse retailactiviteiten van ING kwam over 2018 licht hoger uit op €1,8 mrd. Het aantal werknemers bij dit onderdeel bleef, vergeleken met eind 2017, nagenoeg gelijk op ruim 8.800, maar ligt wel hoger dan medio 2018 (ruim 8.600). Het bij ING in Nederland gestalde spaargeld nam afgelopen jaar met €4 mrd toe tot bijna €144 mrd.

GEEN REACTIES