Financieel toezicht in vogelvlucht – Wft in a day

Berghauser Pont : Programma 15 november, 9.30 – 16.45 uur

De Wet op het financieel toezicht (Wft) trad in 2007 in werking. Toen was deze wet al behoorlijk ingewikkeld. Sindsdien heeft de financieel toezichtwetgeving zo’n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat de Wft een buitengewoon complexe wet is geworden die bovendien een breed scala aan instellingen en activiteiten reguleert. Deze cursus zorgt ervoor dat u alle ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsen en mogelijke toezichtissues binnen uw organisatie zodoende kunt herkennen.
Inhoud
De cursus beoogt te bereiken dat de cursisten financieel toezichts-aspecten tijdig kunnen signaleren en in de juiste context kunnen plaatsen. Een praktische benadering staat voorop. Er wordt gewerkt met hulpmiddelen zoals stroomschema’s en casussen.

Programma
De cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

·       Totaalbeeld van het financieel toezichtrecht;

·       Behandeling belangrijkste soorten marktpartijen en activiteiten die door de Wft worden gereguleerd;

·       Enkele onderwerpen die alle financiële ondernemingen raken;

·       Toezicht en handhaving.
Docent
De cursus wordt gegeven door Mr. Rosemarijn Labeur en Mr. Pien Kerckhaert, advocaat bij Finnius advocaten. Zij hebben ruime expertise op het gebied van het financieel toezichtrecht.
Evaluaties
·        “Algemeen kader werd goed en kundig uitgelegd.”

·        “Het kwam aan de uitnodiging tegemoet: een helicopterview op Wft.”
Meer informatie

GEEN REACTIES