Eed/belofte voor alle medewerkers wordt uitgesteld

Minister Dijsselbloem wil de reikwijdte van mogelijke sancties in samenhang met die van de eed/belofte zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten.

Hij vreest dat een te snelle invoering van de regels leidt tot onduidelijkheid voor de sector. Zijn voorganger De Jager deed nogal luchtig over de vraag wat er moet gebeuren als een medewerker weigert de eed af te leggen of niet in de geest daarvan handelt. Hij vond het niet ongewoon dat dan ontslag zou volgen (zie ook: De Jager volhardt in eed/belofte voor alle medewerkers).

Dijsselbloem denkt daar wat genuanceerder over: “Voor de invoering van een eed of belofte voor het overig personeel zal ik zorgvuldig nader onderzoek verrichten in overleg met onder meer DNB en de AFM en de sector. Zodoende kan in één keer een effectief stelsel van een eed of belofte voor het overig personeel mét sancties worden gerealiseerd in plaats van gefaseerde invoering van in eerste instantie een eed of belofte, en op een later moment sancties. Hiernaast biedt deze benadering duidelijkheid voor de sector, en wordt voorkomen dat zij kort opeenvolgend met verschillende maatregelen ten aanzien van hetzelfde onderwerp te maken krijgt. Dit laat uiteraard onverlet dat de sector zelf voortgang kan maken met de introductie van een bredere eed of belofte voor het overig personeel, en dat ik dit ook van harte verwelkom.”

Voorlopig dus geen eed/belofte voor alle medewerkers in de financiële sector. Het duurt tot het voorjaar van 2013 voordat de minister op dit onderwerp terugkomt.

Dit uitstel geldt niet voor voor personen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) worden getoetst op hun geschiktheid, zoals beleidsbepalers en commissarissen.

GEEN REACTIES