DNB houdt toezicht op verkiezing verantwoordingsorgaan

Pensioenfondsen mogen het recht op voordracht van onafhankelijke verenigingen en individuen niet frustreren door het hanteren van hoge drempels.

Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op vragen van de vaste Kamercommissie naar aanleiding van de gang van zaken bij de verkiezingen bij het ABP.

Een amendement van de Kamerleden Steven van Weyenberg D66) en Helma Lodders (VVD) bepaalt artikel 115, lid 7 van de Pensioenwet vanaf 1 juli 2014 dat het bestuur van het pensioenfonds op eigen initiatief kan overgaan tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan, die deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Daarnaast dient het bestuur over te gaan tot verkiezingen indien daarom wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Tot slot bepaalt dit artikellid dat het pensioenfonds medewerking moet verlenen aan een dergelijk initiatief tot het organiseren van een verkiezing.

Klijnsma heeft DNB gevraagd via een aantal vragen en antwoorden op de website duidelijkheid te scheppen tan aanzien van de geldende spelregels.
“Uitgangspunt daarbij is dat het recht op voordracht van onafhankelijke verenigingen en van individuen niet gefrustreerd moet worden door het hanteren van hoge drempels.”

“DNB heeft aangegeven dat aan de pensioenfondsen is gemeld dat zij tijdig de complete nieuwe governanceplannen gereed moeten hebben. Dit betekent dat zij onder andere de verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan moeten hebben geregeld. DNB heeft een aantal vragen van fondsen beantwoord over deze verkiezingen en leidt daaruit in algemene zin af dat fondsen ook aan dit onderdeel van de nieuwe governance aandacht besteden. Van januari tot en met april heeft DNB een loket opengesteld waar fondsen hun voorgenomen wijzigingen van hun governance ter toetsing voor kunnen leggen. DNB let er bij deze toetsing mede op dat verkiezingen van de leden van het verantwoordingsorgaan, wanneer het fonds en/of de deelnemers tot het organiseren van verkiezingen hebben besloten, volgens de wettelijke regels worden georganiseerd.”

GEEN REACTIES