PME verlaagt pensioen met 0,5%

De Deelnemersraad adviseerde negatief omdat de regels niet deugen en aangepast zouden moeten worden.

De dekkingsgraad van PME is op de peildatum, 31 december 2013, uitgekomen op 103,8%. Dit is 0,5% onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Het bestuur heeft daarom besloten de pensioenen met 0,5% te verlagen.

Franswillem Briët, voorzitter van PME:

“Het bestuur van PME heeft de afgelopen weken grondig onderzocht of een verlaging van de pensioenen kon worden vermeden. Gekeken is in hoeverre eerder genomen maatregelen voldoende waren. Ook keek het bestuur nauwkeurig naar de vaststelling van de dekkingsgraad. Uiteindelijk is de dekkingsgraad net onder het wettelijk vereiste minimum uitgekomen, waardoor een verlaging van de pensioenen met 0,5% helaas onvermijdelijk werd.”

PME benadrukt “de lasten van de crisis zo eerlijk mogelijk te verdelen. Niet alleen de pensioenen van de gepensioneerden, maar ook de opgebouwde pensioenen van alle werknemers en ex-werknemers uit de Metalektro gaan omlaag. Werkgevers en werknemers betalen bovendien al enkele jaren een hogere premie om bij te dragen aan het herstel van PME.”

Advies Deelnemersraad

De Deelnemersraad (DR) heeft een negatief advies uitgebracht ten aanzien van het verlagingsbesluit. De DR is op de hoogte van het feit dat het besluit is genomen omdat de regels dwingend zijn. De DR is echter van mening dat die regels niet deugen en aangepast zouden moeten worden.

Het bestuur zegt begrip te hebben voor de mening en het advies van de Deelnemersraad. "

Het bestuur is echter gehouden aan wet- en regelgeving en aan de afspraken die in het herstelplan zijn gemaakt. Het bestuur kan daarom niet anders dan besluiten de verlaging van de pensioenen met 0,5% door te zetten."

PME is het bedrijfstakpensioenfonds voor de metalektro industrie en telt ca. 640.000 (ex)deelnemers en gepensioneerden.

GEEN REACTIES