DNB en CVS breiden risicogegevens in tabellenboek uit

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond heeft in samenwerking met de Nederlandsche bank (DNB) de tweede editie van het Tabellenboek Schade beschikbaar gesteld. Deze coproductie, in het kader van Solvency II, biedt verzekeraars referentiepunten voor het vaststellen van hun schadereserves.Nieuw in deze editie zijn de schadedriehoeken voor Personenauto WA en Vrachtauto WA. Voor AVB is een extra uitloopjaar beschikbaar. De basis voor het Tabellenboek Schade zijn de CVS risicostatistieken die deelnemende verzekeraars een uitgebreider inzicht geven in de verschillende dekkingen en risicofactoren, zoals leeftijd van de bestuurder, tonnage of aard van het bedrijf.

GEEN REACTIES