(Findinet) DNB dwingt kostentransparantie bij pensioenfondsen af

DNB voert over het boekjaar 2012 een nieuwe jaarstaat in voor alle directe en indirecte vermogensbeheerkosten naar beleggingscategorieën.

In de Nieuwsbrief Pensioenen maart 2012 kondigt DNB de introductie van een nieuwe jaarstaat ‘specificatie kosten vermogensbeheer’ aan

“Vermogensbeheerkosten, als onderdeel van uitvoeringskosten, zijn het laatste jaar veel besproken. Mede naar aanleiding van het rapport van de AFM over uitvoeringskosten blijkt dat pensioenfondsen deze kosten niet altijd geheel inzichtelijk hebben.

In dit kader zal DNB over het boekjaar 2012 een nieuwe jaarstaat invoeren waarin een specificatie van de vermogensbeheerkosten naar beleggingscategorieën gevraagd wordt. Hierin moeten alle directe en indirecte kosten meegenomen worden.

DNB is van mening dat pensioenfondsbesturen dit inzicht nodig hebben als onderdeel van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Het pensioenfondsbestuur heeft het nodig om het kostenaspect mee te kunnen nemen bij bijvoorbeeld het nemen van beleggingsbeslissingen en het evalueren van (externe) vermogensbeheerders.
Daarnaast moeten de vermogensbeheerkosten volgens de nieuwe ‘Regeling Parameters’ per beleggingscategorie worden meegenomen.

De precieze invulling van deze jaarstaat zal via de gebruikelijke wijze ter consultatie aan de sector worden voorgelegd. Met de Pensioenfederatie is overleg gevoerd over de definities van vermogensbeheerkosten. DNB is positief over de aanbevelingen die de Pensioenfederatie in dit verband heeft opgesteld. Bij het opstellen van de nieuwe rapportagevereisten is hier expliciet rekening mee gehouden.”

GEEN REACTIES