Dienstverlening op maat versus angst voor de AFM

Boetes uit het verleden hebben het beeld neergezet van een toezichthouder die op zoek is naar “missende kopietjes” in dossiers.

De AFM beschrijft in haar Nieuwsbrief Financiële Dienstverleners enkele ervaringen die zij opdeed tijdens de vier seminars over Dienstverlening op maat. Algemene conclusie van de AFM: ‘Dienstverlening op maat zet voor veel dienstverleners een deur open, die vroeger op slot leek’.

“We zijn de afgelopen jaren wat krampachtig bezig geweest”, constateerde Bert Alberts van Hyfass. “Als dienstverlener krijg je in de toekomst steeds meer ruimte om je dienstverlening aan te laten sluiten op de behoefte van de klant. We zijn daar allemaal zoekende in.”

En Auke Gijsbertse van Bielderman Koetsier: “Je moet als financieel dienstverlener invulling geven aan de wensen van de klant. Ik zie dat we eigenlijk nu pas naar een ‘normale’ situatie gaan waar integraal advies niet altijd de verplichte route is.”

Onderdeel van het seminar waren workshops over de praktische knelpunten, waar marktpartijen mee te maken hebben. In plaats van het standaardtraject van vroeger moet worden nagedacht over de behoeften van de klant en het dienstverleningstraject dat daarbij past. Auke Gijsbertse ziet geen nadelen, wel knelpunten. “Het is nog niet duidelijk waar de grens ligt. Het is goed als de AFM meer voorbeelden van een goede toepassing laat zien. Verder werken aanbieders nog niet erg mee en verschuilen zich achter formaliteiten.”

Bang voor de toezichthouder

Het toepassen van maatwerk blijkt soms lastig. Ook angst voor de AFM speelt hierin een rol. Auke Gijsbertse: “De markt blijft toch nog voorzichtig: hoe ver kunnen we gaan?

De vraag blijft ‘wat is wel goed en wat is niet goed?’ En ‘deelt de AFM mijn zienswijze van goed advies?’.”

De angst voor de toezichthouder kwam vaker terug tijdens het seminar. Boetes uit het verleden hebben het beeld neergezet van een toezichthouder die op zoek is naar ‘missende kopietjes’ in dossiers. Gelukkig ziet niet iedereen dit zo. Bert Alberts: “Ik stel gewoon de klant voorop. Als de AFM er toch anders over denkt, dan kunnen we hier een goed gesprek over hebben en mogelijk naar de toekomst toe dingen anders inrichten.

De AFM gaat graag het gesprek aan met dienstverleners en staat open voor voorbeelden. “Heeft u verder vragen of concrete voorbeelden, mail ons dan op dienstverleningopmaat@afm.nl. Verder willen wij u zo goed mogelijk ondersteunen bij het toepassen van Dienstverlening op maat. Wij nodigen u daarom uit een enquête hierover in te vullen.” De enquête is te vinden op de website.

GEEN REACTIES