Premie serviceproviders groeit met 7%

De bij NVGA aangesloten volmachten hebben de premie zien stijgen met 2 tot 3%. De groei bij serviceproviders was een stuk hoger.

Het premie-inkomen van serviceproviders steeg met 7% van 747,3 mln naar 799,4 mln. Dat van volmacht groot groeide van 1.237,9 mln naar 1.278,8 mln dus met 3%. Volmacht middel zag het premievolume met 2% toenemen en volmacht klein met 2%.

Bij alle volmachten bestaat het grootste deel van de portefeuille uit motorrijtuigenposten. Bij de huisvolmachten ligt het percentage rond de 40%. Serviceproviders moeten het zelfs voor meer dan de helft hebben van de motorrijtuigentekening (56%). Brand staat met 21% op de tweede plaats.

Deze cijfers zijn bekendgemaakt op de algemene jaarvergadering van de NVGA. “Het gaat goed met de leden en het volmachtkanaal”, vatte voorzitter Michael de Nijs deze resultaten samen. Niet alleen het premievolume is gestegen, maar ook het schaderesultaat vertoont een stijgende lijn, waardoor de combined ratio is gedaald. “Des te opmerkelijker is het dan ook te constateren dat de liefde juist vanuit deze hoek aan deflatie onderhevig is.”

Pools

Voor wat betreft de huidige discussie over de pools benadrukte De Nijs de essentie hiervan voor het bestaansrecht van het volmachtkanaal. “Hierdoor zijn we in staat marktsegmenten en nichemarkten te bedienen, de klant maatwerk te leveren en nieuwe producten te ontwikkelen.” Hij riep alle leden wel op kritisch naar de toepassing van deze instrumenten te kijken en zaken die aan revisie toe blijken te zijn, aan te passen.

Beloning

Over de beloningsdiscussie zei De Nijs: “Als bestuur zijn we blij te constateren dat nagenoeg iedereen erin is geslaagd passende beloningsafspraken te maken waarbij er voor een deel compensatie is gevonden in de tekencommissie en andere waarborgen daaromheen. Daarmee is een belangrijke stap naar de toekomst gezet.” Aangezien in de meeste gevallen het waardegerelateerde model van de NVGA als uitgangspunt dient, adviseerde De Nijs iedereen de noodzakelijke waarborgen zeer serieus te nemen.

“De NVGA volgt de open norm en heeft geen voorkeur voor een bepaald model. Dit sluit ook aan bij de gedachte dat je als ondernemer een ‘open mind’ moet hebben voor het al dan niet adopteren van een verandering”, aldus De Nijs. “Vanuit deze zienswijze heeft de vereniging de werkgroep automatisering beloningsmodellen opgericht die ten aanzien van de verschillende beloningsmodellen streeft naar duidelijke uitgangspunten voor systeemhuizen. De werkgroep komt in mei met haar conclusies.”

GEEN REACTIES